Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydaniu decyzji nr 136/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 17 z funkcji remiozy straży na budynek warsztatowy na działce nr 6/11 obręb 0014 miasto Kołobrzeg stanowiącej tereny zamknięte MON

Pełna treść obwieszczenia

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku