Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego.

Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego

44 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/178/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

234 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/608/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

70 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku o przyznanie nagrody artystycznej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy stypendialnej

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór karty oceny wniosku o nagrodę artystyczną

29 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór karty oceny wniosku o stypendium

27 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIUM

54 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW WYSTAWIENIA IMIENNEJ INFORMACJI O PRZYCHODACH PIT

28 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

19.1 KBPobierzPodgląd pliku