Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego.

Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego

44 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/178/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

234 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/608/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

70 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku o przyznanie nagrody artystycznej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy stypendialnej

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór karty oceny wniosku o nagrodę artystyczną

29 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór karty oceny wniosku o stypendium

27 KBPobierzPodgląd pliku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU STYPENDIUM

54 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW WYSTAWIENIA IMIENNEJ INFORMACJI O PRZYCHODACH PIT

28 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

19.1 KBPobierzPodgląd pliku