Oferta PCK realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pełna treść dokumentu

7.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku