Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej

339 KBPobierz na dysk

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego na lata 2014-2018

148 KBPobierz na dysk

Uchwała LXXXIII.384.Z.2014 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 23.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

171 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XLI.161.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kołobrzeg za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

194 KBPobierz na dysk