Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeska Spółdzielnie Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul. Giełdowej oraz ul. Kupieckiej

Pełna treść przetargu

226 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

351 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

424 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kosztorys

201 KBPobierzPodgląd pliku

Projekty

26 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualizacja z dnia 28-06-2013 r.

351 KBPobierzPodgląd pliku