Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

XXXI sesja RADY MIASTA Kołobrzeg
08.04.2013 r.

Protokół

336 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwały XXXI sesji Rady Miasta Kołobrzeg spakowane do pliku .zip

37 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 - 2031 - UCHWAŁA NR XXXI/416/13

443 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. - UCHWAŁA NR XXXI/417/13

554 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UCHWAŁA NR XXXI/418/13

81 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Klonową, Wichrową a Wylotową - UCHWAŁA NR XXXI/419/13

14.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej - UCHWAŁA NR XXXI/420/13

15.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg - UCHWAŁA NR XXXI/421/13

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Tarnopolskiej - UCHWAŁA NR XXXI/422/13

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej - UCHWAŁA NR XXXI/423/13

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie odpłatnego nabycia lokali mieszkalnych - UCHWAŁA NR XXXI/424/13

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej - UCHWAŁA NR XXXI/425/13

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zamiany i nieodpłatnego nabycia nieruchomości - UCHWAŁA NR XXXI/426/13

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości - UCHWAŁA NR XXXI/427/13

214 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2023 roku, części działki nr 12 obręb 9, położonej przy ul. Grzybowskiej w Kołobrzegu - UCHWAŁA NR XXXI/428/13

664 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany nazwy obiektu fizjograficznego Więceminka na Kanał Drzewny - UCHWAŁA NR XXXI/429/13

346 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/237/04 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości - UCHWAŁA NR XXXI/430/13

248 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu (skarga zasadna) - UCHWAŁA NR XXXI/431/13

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - UCHWAŁA NR XXXI/432/13

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku