Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INTERPELACJE RADNYCH RADY MIASTA
Sesja Nr XIX z dnia 29.05.2012 r.

Nr

Imię i nazwisko radnego oraz interpelacjaPliki

78.

Bogdan Błaszczyk - interpelacja w sprawie: kosztów usług grzebalnych na cmentarzu komunalnym, lokalizacji przenośnych toalet na cmentarzu, inwentaryzacji miejsc grzebalnych
 - interpelacja
 - odpowiedź

79.Artur Dąbkowski - interpelacja w sprawie ustawienia kontenera na odpady AGD na os. Podczele
 - interpelacja
 - odpowiedź
80.Cezary Kalinowski - interpelacja w sprawie urządzenia targowiska wraz z usługami gastronomicznymi na terenie ZPM
 - interpelacja
 - odpowiedź
81.Cezary Kalinowski - interpelacja w sprawie terminu rozpoczęcia prac porządkowych na plaży
 - interpelacja
 - odpowiedź
82.Cezary Kalinowski - interpelacja w sprawie pozwolenia na budowę elektrobiogazowni w Korzyścienku
 - interpelacja
 - odpowiedź
83.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie treningów Kotwicy Kołobrzeg na stadionie im. S. Karpiniuka
 - interpelacja
 - odpowiedź
84.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zamontowania psich pakietów na os. Ogrody
 - interpelacja
 - odpowiedź
85.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie przycięcia drzew na ul. Unii Lubelskiej 26 i 28
 - interpelacja
 - odpowiedź
86.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zaniedbanego placu zabaw przy ul. Emilii Gierczak 6
 - interpelacja
 - odpowiedź
87.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie sytuacji komunikacyjnej przy ul. Budowlanej 23
 - interpelacja
 - odpowiedź
88.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zastawianiu samochodami terenu przy przedszkolu Różany Dwarek na os. Ogrody
 - interpelacja
 - odpowiedź
89.Jacek Kuś - interpelacja w sprawie udostępnienia obiektów sportowych na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka
 - interpelacja
 - odpowiedź
90.Jacek Kuś - interpelacja w sprawie zorganizowania spotkania na temat stanu dróg na osiedlu Ogrody
 - interpelacja
 - odpowiedź
91.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zakończenia remontów przy ul. Wybickiego
 - interpelacja
 - odpowiedź
92.Jacek Woźniak - interpelacja w sprawie relacji na linii Wydział GN - ZPM
 - interpelacja
 - odpowiedź
93.Dorota Oyedemi - interpelacja w sprawie kontroli kompostowni i oczyszczalni
 - interpelacja
 - odpowiedź
94.Dorota Oyedemi - interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla klientów supermarketu NETTO
 - interpelacja
 - odpowiedź
95.Dorota Oyedemi - interpelacja w sprawie problemu odoru na osiedlu Radzikowo II i Grzybowo
 - interpelacja
 - odpowiedź
96.Jacek Woźniak - interpelacja w sprawie porządku na terenach przyległych Kaufland - Kanał Drzewny oraz pobliskiego odpływu kanalizacji deszczowej
 - interpelacja
 - odpowiedź
97.Dariusz Zawadzki - interpelacja w sprawie posadowienia pojemnika do segregacji odpadów przy targowisku miejskim
 - interpelacja
 - odpowiedź
98.Urszula Dżega - Matuszczak - interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na ul. Uroczej
 - interpelacja
 - odpowiedź
99.Henryk Bieńkowski - interpelacja w sprawie dokumentacji "Kampanii promocyjnej dla miasta Kołobrzeg z wykorzystaniem elementu EURO 2012"
 - interpelacja
 - odpowiedź