ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INTERPELACJE RADNYCH RADY MIASTA
Sesja Nr XIX z dnia 29.05.2012 r.

Nr

Imię i nazwisko radnego oraz interpelacjaPliki

78.

Bogdan Błaszczyk - interpelacja w sprawie: kosztów usług grzebalnych na cmentarzu komunalnym, lokalizacji przenośnych toalet na cmentarzu, inwentaryzacji miejsc grzebalnych
 - interpelacja
 - odpowiedź

79.Artur Dąbkowski - interpelacja w sprawie ustawienia kontenera na odpady AGD na os. Podczele
 - interpelacja
 - odpowiedź
80.Cezary Kalinowski - interpelacja w sprawie urządzenia targowiska wraz z usługami gastronomicznymi na terenie ZPM
 - interpelacja
 - odpowiedź
81.Cezary Kalinowski - interpelacja w sprawie terminu rozpoczęcia prac porządkowych na plaży
 - interpelacja
 - odpowiedź
82.Cezary Kalinowski - interpelacja w sprawie pozwolenia na budowę elektrobiogazowni w Korzyścienku
 - interpelacja
 - odpowiedź
83.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie treningów Kotwicy Kołobrzeg na stadionie im. S. Karpiniuka
 - interpelacja
 - odpowiedź
84.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zamontowania psich pakietów na os. Ogrody
 - interpelacja
 - odpowiedź
85.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie przycięcia drzew na ul. Unii Lubelskiej 26 i 28
 - interpelacja
 - odpowiedź
86.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zaniedbanego placu zabaw przy ul. Emilii Gierczak 6
 - interpelacja
 - odpowiedź
87.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie sytuacji komunikacyjnej przy ul. Budowlanej 23
 - interpelacja
 - odpowiedź
88.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zastawianiu samochodami terenu przy przedszkolu Różany Dwarek na os. Ogrody
 - interpelacja
 - odpowiedź
89.Jacek Kuś - interpelacja w sprawie udostępnienia obiektów sportowych na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka
 - interpelacja
 - odpowiedź
90.Jacek Kuś - interpelacja w sprawie zorganizowania spotkania na temat stanu dróg na osiedlu Ogrody
 - interpelacja
 - odpowiedź
91.Adam Wieczorek - interpelacja w sprawie zakończenia remontów przy ul. Wybickiego
 - interpelacja
 - odpowiedź
92.Jacek Woźniak - interpelacja w sprawie relacji na linii Wydział GN - ZPM
 - interpelacja
 - odpowiedź
93.Dorota Oyedemi - interpelacja w sprawie kontroli kompostowni i oczyszczalni
 - interpelacja
 - odpowiedź
94.Dorota Oyedemi - interpelacja w sprawie wykonania przejścia dla klientów supermarketu NETTO
 - interpelacja
 - odpowiedź
95.Dorota Oyedemi - interpelacja w sprawie problemu odoru na osiedlu Radzikowo II i Grzybowo
 - interpelacja
 - odpowiedź
96.Jacek Woźniak - interpelacja w sprawie porządku na terenach przyległych Kaufland - Kanał Drzewny oraz pobliskiego odpływu kanalizacji deszczowej
 - interpelacja
 - odpowiedź
97.Dariusz Zawadzki - interpelacja w sprawie posadowienia pojemnika do segregacji odpadów przy targowisku miejskim
 - interpelacja
 - odpowiedź
98.Urszula Dżega - Matuszczak - interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na ul. Uroczej
 - interpelacja
 - odpowiedź
99.Henryk Bieńkowski - interpelacja w sprawie dokumentacji "Kampanii promocyjnej dla miasta Kołobrzeg z wykorzystaniem elementu EURO 2012"
 - interpelacja
 - odpowiedź