Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Poniżej publikowane są interpelacje i zapytania złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji i zapytań wygłoszonych ustnie.

W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań i tez lub odpowiedzi na nie występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

Druk interpelacji Radnego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Druk zapytania Radnego

28 KBPobierzPodgląd pliku