INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Poniżej publikowane są interpelacje i zapytania złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji i zapytań wygłoszonych ustnie.

W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań i tez lub odpowiedzi na nie występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

Druk interpelacji Radnego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Druk zapytania Radnego

28 KBPobierzPodgląd pliku