PRZYJAZNY URZĄD

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Miasta Kołobrzeg udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

  • poczta elektroniczna - urzad@um.kolobrzeg.pl - adres do Biura Podawczego: na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie, itp. Ponadto na stronie http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=20 udostępnione są adresy e-mail do wszystkich działów oraz pracowników Urzędu
  • przesyłanie wiadomości tekstowych SMS - 693 986 991 | 600 992 272
  • komunikator internetowy - Skype: umkolobrzeg
  • faks: +48 94 35 23 769
  • strona internetowa - www.kolobrzeg.pl
  • ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania ... zobacz

Ponadto w Urzędzie Miasta pracuje 12 pracowników, którzy ukończyli kurs Języka Migowego I stopnia.

Osoby posługujące się językiem migowym świadczą pomoc w trzech lokalizacjach:

Kurs był realizowany w ramach projektu: Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-124/09-00 w okresie od grudnia 2011r. do marca 2012. Kurs był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs miał na celu przygotowanie urzędników do wdrożenia zapisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się w celu zapewnienie osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej.