ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU

www.rck.kolobrzeg.eu | www.rckk.bip.parseta.pl

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. Organizatorem Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jest Gmina Miasto Kołobrzeg i działa ono na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu i Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. W ramach struktury organizacyjnej RCK funkcjonuje odtąd dział wystawienniczy o nazwie: "Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu".

Celem działalności Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. RCK tworzy warunki do realizacji zainteresowań wiedzą o sztuce poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania sztuki. Terenem działania RCK jest Miasto Kołobrzeg, a także cały kraj i zagranica.

Regionalne Centrum Kultury realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży - wychowanie przez sztukę
 2. upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji
 3. wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Kołobrzegu
 5. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi
 6. współpracę i wymianę kulturalną krajową i zagraniczną
 7. organizację imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, koncertów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
 8. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego
 9. metodykę, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego
 10. prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego
 11. popularyzację i promocję twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, muzycznej oraz sztuk plastycznych)
 12. organizację lokalnych rynków kultury
 13. prowadzenie działalności wystawienniczej
 14. organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych dla mieszkańców Kołobrzegu i uczestników turystyki kulturowej oraz wczasowiczów i kuracjuszy
 15. impresariat artystyczny
 16. budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta w oparciu o historię Kołobrzegu i regionu

 Dane adresowe:

 • ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
 • tel. /fax. 094 35 249 49
 • e-mail. rcksolna1@wp.pl

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY - GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu powołana została 1 lutego 1988 roku Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Siedzibą jest parter prawego skrzydła ratusza - neogotyckiej budowli w centrum miasta. Prowadzona była od początku przez państwa Adelę i Jerzego Ściesińskich. Od dnia 01.01.2002 dyrektorem galerii został Dariusz Kaleta. W galerii dokonano już ponad 130 ekspozycji dzieł znamienitych polskich i zagranicznych twórców m.in. Władysława HASIORA, Zdzisława BEKSIŃSKIEGO, Marto ANTO, Józefa Szajny, Antoniego Fałata. Przy współpracy z wieloma Biurami Wystaw Artystycznych w kraju odbywają się w Kołobrzegu liczne wystawy, jak Ogólnopolskie Biennale Pasteli, edycje Biennale Sztuki Sakralnej SACRUM. Galeria oprócz wystaw, wernisaży prowadzi również działalność edukacyjną. Odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży, nie tylko z Kołobrzegu. Celem tych lekcji jest zapoznanie młodych ludzi ze sztuką współczesną i minionych epok. Galeria czynna jest codziennie, z wyjątkiem niedziel i poniedziałków, niektórych świąt i przerw, w czasie których przygotowana jest nowa wystawa. Wystawy można zwiedzać w godz. 10.00 - 17.00.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku, w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury, dotychczasowa Galeria Sztuki Współczesnej funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu jako dział wystawienniczy o nazwie: "Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu".

W Galerii eksponowane są wystawy indywidualne i zbiorowe plastyków kołobrzeskich i plastyków różnych środowisk artystycznych Polski oraz z innych krajów. Realizujemy działalność edukacyjną dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: komentarze do wystaw, projekcje filmów o sztuce oraz udzielamy informacji dot. twórczości plastycznej. Prowadzimy działalność wydawniczą: katalogi, ulotki, plakaty itp. Kolekcjonujemy dzieła współczesnych artystów polskich. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki współczesnej i rzemiosła artystycznego. ZAPRASZAMY.

Dane adresowe:

KSIĘGA REJESTROWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

74 KBPobierz