32 sesja Rady Miasta - 15.04.2009 r.- uchwała 448 załącznik nr 1.pdf

75 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-448-09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-447-09 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.doc

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-446-09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg.doc

37 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 445 załącznik nr 1.doc

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-445-09 w sprawie nadania nazwy rondu w Kołobrzegu.doc

29 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 444 załącznik nr 1.doc

40 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-444-09 w sprawie nadania nazwy rondu w Kołobrzegu.doc

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-443-09 w sprawie zamiany nieruchomości.doc

129 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-442-09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Spacerowej.doc

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-441-09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Wylotowej.doc

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-440-09 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej i ulicy Unii Lubelskiej.doc

45 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-439-09 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Cichej.doc

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-438-09 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Błękitnej (Bocznej).doc

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-437-09 w sprawie sprzedaży działki nr 1014 obręb 4, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Spacerowej.doc

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-436-09 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego.doc

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-435-09 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego.doc

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-434-09 w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej 'A' Uzdrowiska Kołobrzeg na rok

44 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 433 załącznik nr 1.JPG

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-433-09 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-432-09 w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w roku 2009.doc

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-431-09 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnych kredytów długoterminowych w roku 2009.doc

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-430-09 w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjnych kredytów długoterminowych w roku 2

40 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 429 załącznik nr 4.xls

113 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 429 załącznik nr 3.xls

107 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 429 załącznik nr 2.xls

26 KBPobierzPodgląd pliku

- uchwała 429 załącznik nr 1.xls

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-429-09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009.doc

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII-428-09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2009.doc

26 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół nr 32

711 KBPobierzPodgląd pliku