35 sesja Rady Miasta - 29.06.2009 r.

Uchwały podjęte podczas XXXV sesji Rady Miasta Kołobrzeg


Protokół z sesji

843 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 479/09 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Rady Miasta Kołobrzeg do Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kołobrzegu

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 478/09 w sprawie nadania Księdzu Prałatowi Józefowi Słomskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Kołobrzegu"

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do uchwały nr 477

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 477/09 w sprawie przyjęcia Programów Operacyjnych: Perła Uzdrowisk do roku 2013; Piękniejszy Kołobrzeg do roku 2013; Mieszkać w Kołobrzegu do roku 2013; Zielony Kołobrzeg do roku 2013; Przedsiębiorczy Kołobrzeg do roku 2013; Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport do roku 2013

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 476/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu "Akcja - reakcja: wiedza, spółdzielnia, praca", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 475/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 474/09 w sprawie nabycia i zamiany nieruchomości

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 473/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Rybackiej

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 472/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 471/09 w sprawie sprzedaży działki nr 225/7 obręb 11, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Świętego Macieja

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 470/09 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 469/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 468/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania Gminy Miasto Kołobrzeg w 2010 r.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 467/09 w sprawie zatwierdzenia zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

57 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do uchwały Nr 466

15.7 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 466/09 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

33 KBPobierzPodgląd pliku