37 sesja Rady Miasta - 29.09.2009 r.

Uchwały podjęte podczas XXXVII sesji Rady Miasta Kołobrzeg


Protokół z sesji Rady Miasta

559 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/496/09 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

33 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 do uchwały Nr 496

19.0 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 do uchwały Nr 496

38 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 do uchwały Nr 496

127 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/497/09 w sprawie sprzedaży działki nr 149/19 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy Alei I Armii Wojska Polskiego

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/498/09 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/499/09 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat, części działek nr 283/15 i 284 obręb 11, położonych przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu

34 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 do uchwały Nr 499

78 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/500/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/501/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/502/09 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

52 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/503/09 w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej

41 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 do uchwały Nr 503

3.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/504/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/505/09 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/506/09 w sprawie ustalenia formy organizacyjno - prawnej przedszkoli publicznych Gminy Miasto Kołobrzeg oraz nadania im statutów

44 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 do uchwały Nr 506

101 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 do uchwały Nr 506

101 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 do uchwały Nr 506

100 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 do uchwały Nr 506

101 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 5 do uchwały Nr 506

102 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 6 do uchwały Nr 506

99 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 7 do uchwały Nr 506

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/507/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

62 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 do uchwały Nr 507

140 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 do uchwały Nr 507

55 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 do uchwały Nr 507

52 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 do uchwały Nr 507

50 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/508/09 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 -2012"

23 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 do uchwały Nr 508

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/509/09 w sprawie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia opłaty adiacenckiej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/510/09 w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

87 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/511/09 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu - dochody i wydatki

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/512/09 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 83 - 89 ustawy o ochronie przyrody, w latach 2002 - 2008, w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg - Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

31 KBPobierzPodgląd pliku