39 sesja Rady Miasta - 01.12.2009 r.

Uchwały podjęte podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Protokół z sesji

482 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/527/09 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

53 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do uchwały nr 527

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/528/09 w sprawie wniosku do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r. w zakresie realizacji zadania własnego

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/529/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg

36 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do uchwały nr 529

12.3 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/530/09 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez Żłobek "KRASNAL" w Kołobrzegu prowadzony przez Gminę Miasto Kołobrzeg

112 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/531/09 w sprawie przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

23 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do uchwały nr 531

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/532/09 w sprawie sprzedaży działki nr 30/2 obręb 2, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Wylotowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/533/09 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kołobrzegu, w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 27

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/534/09 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 395 obręb 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Kamiennej - Słowińców

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/535/09 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 12/7 obręb 11, położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/536/09 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 12/8 obręb 11, położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/537/09 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 8 lat, części działki nr 24/21 obręb 12 położonej przy ul. Dworcowej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/538/09 w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Włodzimierza Stefana Dębca

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/539/09 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. ppor. Emilii Gierczak

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/540/09 w sprawie wniesienia do "Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

29 KBPobierzPodgląd pliku