44 sesja Rady Miasta - 30.03.2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLIV sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Protokół z sesji Rady Miasta

563 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/587/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego"

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/588/10 w sprawie przyjęcia harmonogramu zamierzeń w zakresie zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców Osiedla Radzikowo, związanych z obiektami oczyszczalni ścieków i kompostowni

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/589/10 zmieniająca uchwałę Nr XL / 543 / 09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/590/10 w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/591/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Miasto Kołobrzeg partnerskiego projektu "Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10"

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/592/10 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

46 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 592

52 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/593/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/594/10 w sprawie sprzedaży działki nr 175/33 obręb 11, położonej w Kołobrzegu przy ul. Świętego Macieja

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/595/10 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę części działki nr 135/2 obręb 12, położonej w Kołobrzegu na Skwerze Pionierów

26 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 595

147 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/596/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/597/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/598/10 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Referatu Drogowego Urzędu Miasta Kołobrzeg

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/599/10 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej realizacji zadań związanych ze współpracą zagraniczną Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2008 - 2009

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/600/10 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej realizacji "Strategii Promocji Miasta Kołobrzeg - Programu Operacyjnego: Kołobrzeg Znany i Otwarty", w roku 2009

26 KBPobierzPodgląd pliku