51 sesja Rady Miasta - 27.10.2010 r.

Uchwały LI sesji Rady Miasta

Protokół z sesji Rady Miasta

324 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/709/10 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w Wydziale Dochodów pod względem realizacji umów zawartych z inkasentami na pobór podatków i opłat lokalnych

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/708/10 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" oraz "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu" i określenia zasad jej funkcjonowania

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/707/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasto Kołobrzeg

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/706/10 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekształcenia 117 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/705/10 w sprawie przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/704/10 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Matejki

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/703/10 w sprawie określenia zasad obciążania służebnościami nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwały Nr LI/691-702/10 w sprawie działań inicjujących zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

19.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/690/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/689/10 w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

48 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/688/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LI/687/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

100 KBPobierzPodgląd pliku