17.09.2010 r. - wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich

20 lipca 2010
BZ-3411-3.I-5/10

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759/.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
informuje, że następuje zmiana terminu realizacji zadania na:
wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 w Kołobrzegu

Termin realizacji zadania został przedłużony do dnia 17 września 2010 r.
Ogłoszenie o zmianie terminu realizacji zadania w/w przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2010 r. pod nr 216498-2010.

w. z. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych
Tomasz Tamborski

Opracowała: mgr Edyta Majewska
inspektor BZ, tel. (94) 35 51 581Zobacz także