Bieżące utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym i sanitarnym, zlokalizowanych na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, nośników informacyjnych typu: tablice informacyjne, klepsydry i inne, w tym również demontaż zdewastowanych lub uszkodzonych nośników oraz montaż nowych w roku 2023.

Zapytanie ofertowe

321 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Wykluczenie - wspierający agresję na Ukrainę

425 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

RODO

446 KBPobierz na dyskPodgląd pliku