Nadzór inwestorski i konserwatorski nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi związanymi z renowacją Baszty Lontowej w Kołobrzegu

DOKUMENTACJA

Zaproszenie do złożenia oferty

409 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

36 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa projekt

258 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

15.6 KBPobierzPodgląd pliku

Podstawa wykluczenia

16.9 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

446 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych - kontrahenci

132 KBPobierzPodgląd pliku