Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych oraz rannym dzikim ptakom w roku 2023.

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowa - projekt

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

18.2 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i wykwalifikowanym personelem

17.2 KBPobierzPodgląd pliku

RODO

417 KBPobierz na dyskPodgląd pliku