Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: transport, składowanie i dystrybucja węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg.

DOKUMENTACJA

Zaproszenie

59 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta transportu i dystrybucji

56 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie

42 KBPobierzPodgląd pliku

Lokalizacja składowania

43 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

54 KBPobierzPodgląd pliku