Zapraszam do złożenia oferty poprzez wypełnienie formularza ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego na: drukarkę brajlowską.

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

69 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 10-10-2022 r.

162 KBPobierz na dyskPodgląd pliku