Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie i przebudowie Nabrzeża Barkowskiego.

Obwieszczenie

5.2 MBPobierzPodgląd pliku