Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) dla przedsięwzięcia pn. "System dynamicznej informacji dla kierowców: w tym informacji parkingowej oraz tablic zmiennej treści w ramach Inteligentnego Systemu Transportu w Kołobrzegu" oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków.

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

5.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowa - projekt

14.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

6.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

80 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku wykluczenia

58 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 02-09-2022 r. - zestaw 1

496 KBPobierz na dyskPodgląd pliku