Usługa polegająca na świadczeniu pomocy w zakresie dochodzenia opłat administracyjnych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP Kołobrzeg przez posiadaczy samochodów zarejestrowanych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

516 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1

301 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 2

446 KBPobierz na dyskPodgląd pliku