Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie - rok 2021: "Jesteśmy. Żyjemy. Czujemy - organizacja zajęć sportowo–rekreacyjnych dla seniorów".

Uproszczona oferta

170 KBPobierz na dyskPodgląd pliku