Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Do głównych zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:

 1. bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 2. realizowanie polityki Miasta w zakresie współpracy z organizacjami;
 3. wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem a trzecim sektorem;
 4. koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz tworzenie standardów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. ujednolicanie procedur poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji;
 6. przygotowywanie, wraz z wydziałami merytorycznymi, projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów uchwał i zarządzeń w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 7. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie Miasta oraz prowadzenie mediów społecznościowych poświęconych współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 8. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport, ochrona środowiska) oraz umieszczanie ich na stronie internetowej Miasta;
 9. reprezentowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg na konferencjach, spotkaniach itd. dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
 10. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi;
 11. udzielanie informacji na temat pozabudżetowych możliwości pozyskania funduszy na statutową działalność stowarzyszeń, informowanie organizacji pozarządowych o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez nie działania;
 12. inne działania związane ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA