KONKURSY

Wybory

Przejrzysty Urząd

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Jednostki Pomocnicze

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Programy i zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykaz Telefonów Urzędu Miasta

Numer telefonu początkowy Urzędu Miasta + 48 94 35-51-500

Osoby dzwoniące z zewnątrz mogą bezpośrednio wybierać numer abonenta wewnętrznego Urzędu Miasta bez pośrednictwa telefonistki, wybierając numer + 48 94 35-51-XXX, gdzie XXX oznacza nr wewnętrzny, np. +48 94 35-51-510 - sekretariat Fax: +48 94 352-37-69

StanowiskoImię i nazwiskoTelefonPokójEmail

KIEROWNICTWO URZĘDU

Prezydent MiastaJANUSZ GROMEK 500105
Zastępca Prezydenta ds. społecznychJACEK WOŹNIAK591108
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczychJERZY WOLSKI591108
Sekretarz MiastaEWA PEŁECHATA500106
Skarbnik MiastaGRZEGORZ CZAKAŃSKI555207
StanowiskoImię i nazwiskoTelefonPokójEmail

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)

PełnomocnikMAREK HUBERT94 35 514 40
ul. Żurawia 12 b

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU) - ul. Kniewskiego 11

PełnomocnikMARZANNA PAKMUR61612

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

PełnomocnikJOLANTA AKSIEWICZ - KWIATKOWSKA5052

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji barier Architektonicznych (PLB)

PełnomocnikAGNIESZKA KŁOS62814

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

PełnomocnikAGNIESZKA MARCHOLEWSKA581204

Miejski Konserwator Zabytków (MKZ)

Główny SpecjalistaEWA KOWALSKA63823

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

AdministratorEWA PEŁECHATA510106

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

AdministratorROBERT PUC5969

Biuro Prezydenta (R)

Rzecznik Prezydenta - Kierownik BiuraMICHAŁ KUJACZYŃSKI507101
Inspektor ds. komunikacji z mediami i współpracy z zagranicąJoanna Kostorz507101
Główny Specjalista ds. promocjiMarta Ostapiecul. Armii Krajowej 12
94 354 72 20
Inspektor ds. turystykiJoanna Mirosław507101
Podinspektor ds. informacji turystycznejMilena Derlikiewiczul. Armii Krajowej 12
94 354 72 20
Podinspektor ds. promocjiAleksandra Burda
Podinspektor ds. informacji turystycznejMariusz Juszko
StanowiskoImię i nazwiskoTelefonPokójEmail

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor WewnętrznySŁAWOMIR DASSOW506317
Podinspektor ds. kontroliKrzysztof Mielnikiewicz584316
Inspektor ds. kontroliElżbieta Mieszczyńska584316

Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik BiuraEWA MAKOWIECKA5923
Główny Specjalista ds. kadr i płacMaria Żemojtel5524
Inspektor ds. kadr i BHPKatarzyna Musiał6084

Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynatorMACIEJ DZIURKO520117
Radca prawnyMariola Maksymowicz520117
Radca prawnyEwa Zygan520117
Radca prawny w BRMAgnieszka Orczyńska601-

Biuro Rady Miasta (BRM) - Ratusz

Kierownik BiuraDANUTA NOWAK60142
InspektorTeresa Witkowska60042
Obsługa Prawna Rady MiastaAgnieszka Orczyńska60142
InspektorMonika Legieć60142

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik BiuraJOLANTA HORBACZEWSKA580205
Inspektor ds. zamówień publicznychEdyta Majewska581204
Inspektor ds. zamówień publicznychAgnieszka Marcholewska581204

Biuro Informatyki (INF)

Kierownik BiuraROBERT PUC5969
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacjiTomasz Kolasa60710
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacjiŁukasz Szczerba59510
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacjiDominik Wierzbicki51610

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Ratusz

KierownikELŻBIETA ULRICH60630
Zastępca kierownikaPaweł Bogdański60533
PodinspektorEwelina Borkowska60533
Fax 633  

Wydział Dochodów (D)

Naczelnik Wydziału DochodówAGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO548214
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnychZofia Sumińska556211
podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznychAgnieszka Tarnowska557210
inspektor ds. ewidencji dochodówMaria Plewko558211
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznychMilena Wrzesień627210
inspektor ds. wymiaru opłaty targowej, ewidencji dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz innych opłatElżbieta Kędziorska589210
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy oraz innych opłatAnna Kotlarek568209
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminyBożena Maciąg559209
podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznychAnna Budzelewska - Meyer557210-
podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz zwrotu podatku akcyzowegoSylwia Sumińska557215
podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych oraz ewidencji podatkowej nieruchomościAgnieszka Jawdyk557215
podinspektorAgnieszka Budner - Grzegorczyk589210

Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

Kierownik Referatu Windykacji i EgzekucjiMAŁGORZATA JURKIEWICZ630202
inspektor ds. windykacji i zabezpieczeń wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych i rozliczeń podatku od nieruchomości od osób prawnychAnna Molenda609116
inspektor ds. opłaty uzdrowiskowej i windykacji opłaty targowejMonika Borchon554203
podinspektor ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznychJolanta Gromek549201
podinspektor ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiJadwiga Rzepczyk609116
podinspektor ds. kontroli podatkowej i windykacji opłaty dodatkowejEwa Musiał554203
inspektorMagdalena Szymanek634203
podinspektor ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznychJoanna Krajewska549201
podinspektorAnna Garbaczewska609116

Wydział Finansowy (FN)

Naczelnik WydziałuMARZENA PODHAJECKA544212
Inspektor ds. budżetu i rozliczeń finansowychArtur Kubicki569206
Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetuMałgorzata Bukowiecka - Andrysiak551208
Główny Specjalista ds. ewidencji wydatkówMagdalena Olejniczak553213
Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetuTeresa Kamińska546213
Inspektor ds. obsługi kancelarii Skarbnika Miasta, księgowości i rozliczeń finansowychAgnieszka Kołuda - Karsznia550206
PodinspektorBeata Cieślak551208
InspektorMagdalena Frańczuk546213
Fax 632  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnika WydziałuDAMIAN KUNZ575319
Zastępca Naczelnika WydziałuHenryka Orczykowska560306
Inspektor ds. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościWanda Kot567305
Inspektor ds. sprzedaży i regulacji stanu prawnego nieruchomości osobom prawnym, użyczeniaKarolina Didłuch534318
Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomościKrystyna Kołodziejska563304
Inspektor ds. sprawozdawczości, zamówień publicznych i organizacjiKatarzyna Krzyżaniak579318
Inspektor ds. geodezji, kartografii, nabywania i opłat adiacenckichWojciech Hercka576301
Inspektor ds. opłaty za grunty oddane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczysteSylwia Liszewska564305
Inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomościEwa Pyjek562303
Inspektor ds. dzierżaw miejskichJoanna Borek561307
Inspektor ds. dzierżaw miejskichWojciech Klimek566307
Inspektor ds. sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych i ustanowienia służebności przesyłuBeata Gołąbek565301
Podinspektor ds. dzierżaw rolnych i sprzedaży lokali użytkowychJoanna Starczyk565301
Podinspektor w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiAnna Zagrodnik565301
Referent ds. sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnychNatalia Baryła565301

Wydział Inwestycji (I) - Ratusz

Naczelnik WydziałuJANUSZ STRUCKI54018
Z-ca NaczelnikaCzesław Stoma54122
Główny specjalista ds. budowlanychAndrzej Rypina54221
Główny specjalista ds. drogowychAgata Ulewicz60419
Główny specjalista ds. nadzoruMarek Kowalski54221
InspektorJustyna Greczyńska60419

Wydział Komunalny (K) - ul. Ratuszowa 12

Naczelnik WydziałuKAROL KRÓLIKOWSKI54517

Wydział Komunalny (K) - Referat Lokalowy (L) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik ReferatuMILENA DĄBROWSKA54313
Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowychBogdan Połowniak5379
Podinspektor ds. lokali mieszkalnych w zasobach gminy miejskiejAnna Popławska5388
Inspektor ds. lokali użytkowych i garażyMira Sierżęga5388
Inspektor ds. mieszkaniowychTomasz Janik50817
PodinspektorMałgorzata Jabłońska54313

Wydział Komunalny (K) - Referat Drogowy (DR) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik Referatu DrogowegoANNA SZYMONOWICZ62118
Podinspektor ds. zieleni i drógAgnieszka Majewska62814
Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji barier Architektonicznych (PLB)Agnieszka Kłos62814
Inspektor ds. utrzymania drógWaldemar Kazimierski62216
Podinspektor ds. utrzymania i ochrony drógJarosław Szuba62216
Inspektor ds. drógAgnieszka Kuśmierek62315
Podinspektor ds. kontroli pasa drogowegoAnna Borowik - Sheehan62315

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony ŚrodowiskaBOŻENA KARASZEWSKA53621
Inspektor ds. zieleniAleksandra Muciek53920
Główny specjalista ds. elektro - energetycznychRoman Buszac50921
Inspektor ds. ochrony środowiskaPrzemysław Ulewicz63120
Inspektor ds. decyzji administracyjnych z zakresu zieleni i miejsc pamięci narodowejJolanta Hrynio51719
Podinspektor ds. ekologi i ochrony przyrodyKatarzyna Bartosiak53621
Inspektor ds. postępowań administracyjnych z zakresu zieleniMałgorzata Bogucka51719
Podinspektor ds. gospodarki odpadamiDawid Wilczyński6299
Inspektor ds. technicznych - gospodarka wodno - ściekowaMarta Łukaszewicz50921
Podinspektor ds. gospodarki odpadamiKarolina Romanowska6299
PodinspektorMagdalena Pytel6259

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik WydziałuROMUALD KOCIUBA610113
Inspektor ds. sportuMaria Cwynar532112
Inspektor ds. kulturyKatarzyna Pechman531112

Referat Oświaty

KierownikELŻBIETA KORCZEWSKA611114
Inspektor ds. ekonomiczno - finansowychWioletta Kędziora612115
Inspektor ds. oświatyIwona Moszkowicz 611115

Wydział Organizacji (OR)

Naczelnik WydziałuURSZULA PUSTELNIK590110
Inspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowegoHanna Dąbrowska5475
Inspektor ds. administracji i archiwumMałgorzata Łabędź - Figurska5995
Inspektor ds. gospodarczychAgnieszka Kabacińska5935
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii PrezydentaKinga Kumor510105
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców PrezydentaEwelina Fusińska591108

Pracownicy Obsługi (OR)

KonserwatorEugeniusz Famulski5935-
KonserwatorWiesław Stępniewski---
Dozorca - portierWłodzimierz Antczakpo godz. 20:00
598
Dozorca - portierStanisław Stankiewicz
Dozorca - portierAndrzej Stawowczyk
Robotnik gospodarczyBożena Sierżan---
Robotnik gospodarczyJolanta Łebek---
Robotnik gospodarczyElżbieta Sinkiewicz   
Robotnik gospodarczyCzesława Wronek---
Robotnik gospodarczyMonika Kozera---
Robotnik gospodarczyTeresa Stępniewska---
Poczta kurierska - goniecMarek Konopka---

Biuro Obsługi Klienta - ul. Ratuszowa 12

PodinspektorAnna Plewako500-
Podinspektor ds. obsługi klientaNatalia Barska500-
Inspektor ds. obsługi klientaGabriela Zatowska594-

Wydział Rozwoju Miasta (WRM) - RATUSZ

Naczelnik WydziałuLIDIA SZYPER - MACHOWSKA62625
Główny Specjalista ds. funduszy europejskichJolanta Milewska58324
Inspektor ds. funduszy europejskichPiotr Cięszczyk58324

Wydział Obywatelski (WO)

NaczelnikMAŁGORZATA PIETRUSZCZYŃSKA52514
Inspektor ds. dowodów osobistychHalina Kurz52612
Inspektor ds. dowodów osobistychElżbieta Przepióra52612
Inspektor ds. dowodów osobistychMonika Mitura50413
Inspektor ds. meldunkówMirosława Nowakowska52714
Inspektor ds. ewidencji ludnościKrystyna Paszkiewicz52812
Inspektor ds. ewidencji ludnościElżbieta Wziątek50413
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczejKrystyna Niezgoda5868
Inspektor ds. gospodarki napojami alkoholowymiGenowefa Gutowska5871
Inspektor ds. zezwoleń na transport osobowyLidia Ogrodowczyk5881
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczejBeata Urbanek5868

Wydział Spraw Społecznych (WS) - ul. Kniewskiego 11

Naczelnik WydziałuMARZANNA PAKMUR61612
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw SpołecznychVioletta Pietras67511
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiomMonika Ściepko67511

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik WydziałuMONIKA SIELEWSKA570314
Gł. specjalistaTADEUSZ NIECHCIAŁ571313
Inspektor ds. architekturyRegina Piskuła573313
Inspektor ds. plastykiIreneusz Szuniewicz572313
Inspektor ds. urbanistyki i architekturyTomasz Kokoszyński582317
Inspektor ds. urbanistyki i architekturyMonika Strzelczyk530313
Gł. specjalista ds. urbanistyki i inżynierii środowiskaElżbieta Gutral-Koronkiewicz574312
InspektorKarolina Bilska574312

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - ul. Żurawia 12b

Szef WZKMAREK HUBERT94 35 51 4405
Inspektor ds. ochrony ludnościElżbieta Michrowska94 35 51 4464
Inspektor ds. obronnychDariusz Trzeciak94 35 51 4464

Straż Miejska (SM) - ul. Ratuszowa 12

TELEFON ALARMOWY 986 | ZGŁOSZENIE INTERWENCJI +48 94 35 516 20

Komendant StrażyMIROSŁAW KĘDZIORSKI619-
Zastępca Komendanta StrażyKrzysztof Szostak618-
Kierownik Referatu Patrolowo - InterwencyjnegoJarosław Zendran620-
Kierownik Referatu d/s Pomiaru Prędkości i Windykacji NależnościAneta Kłos522-
Starszy InspektorMarek Golec620--
Starszy InspektorMarek Szymanek620--
Starszy InspektorDariusz Kurz620--
Starszy InspektorWaldemar Sienkiewicz620--
Starszy InspektorMirosław Ziółkowski620--
Młodszy SpecjalistaMariusz Franaszek522--
Młodszy SpecjalistaTomasz Kiełbasiński620--
Młodszy InspektorKrzysztof Jaruzel620--
Młodszy InspektorMarcin Sobczak620--
Młodszy SpecjalistaRafał Gierlicz522--
Starszy StrażnikMariusz Rokosz620--

Młodszy Specjalista

Katarzyna Górniak - Hukowska620--
Młodszy InspektorJakub Walczak620--
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miastaEdward Bułhak   
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miastaMarek Gieorgijewski   
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miastaStanisława Zawadzka