BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykaz Telefonów Urzędu Miasta

Numer telefonu początkowy Urzędu Miasta + 48 94 35-51-500

Osoby dzwoniące z zewnątrz mogą bezpośrednio wybierać numer abonenta wewnętrznego Urzędu Miasta bez pośrednictwa telefonistki, wybierając numer + 48 94 35-51-XXX, gdzie XXX oznacza nr wewnętrzny, np. +48 94 35-51-510 - sekretariat Fax: +48 94 352-37-69

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

KIEROWNICTWO URZĘDU

Prezydent Miasta ANNA MIECZKOWSKA 500 105
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych EWA PEŁECHATA 500 106
Zastępca Prezydenta ds. społecznych ILONA GRĘDAS - WÓJTOWICZ 591 107
Sekretarz Miasta EWA PAWŁOWSKA 591 107
Skarbnik Miasta GRZEGORZ CZAKAŃSKI 555 207

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Rzecznik Prasowy Prezydenta (R)

Rzecznik MICHAŁ KUJACZYŃSKI 507 101

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (PN)
ul. Żurawia 12b, tel.: 94 35 51 ...

Pełnomocnik DARIUSZ TRZECIAK 446 4

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Uzależnień (PU)
ul. Okopowa 15

Pełnomocnik ANDRZEJ LIBERA 94 71 36 153 203

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

Pełnomocnik AGNIESZKA MARCHOLEWSKA 581 204

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 110

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (PON)

Pełnomocnik MARCIN RACINOWSKI 793 595 678 -
Dyżury w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 ... wtorek od 08:00 do 11:00 oraz czwartek od 14:00 do 17:00

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego (PRO)

Pełnomocnik JOANNA PAWLAK 590 110

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania (PRT)

Pełnomocnik wakat 591 108 -

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Administrator KRZYSZTOF MIELNIKIEWICZ 584 316

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

Administrator ROBERT PUC 596 316

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej (KP)

Główny Specjalista KATARZYNA SZUMIATO 613 209

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Prezydenta Miasta (BPM)

Kierownik KINGA STANKIEWICZ 518 101
Główny Specjalista ds. obsługi Prezydenta i komunikacji społecznej Paulina Żupaniec 523 114
Główny Specjalista ds. Promocji Miasta Milena Derlikiewicz 523 114
Inspektor Paulina Czechowska 523 114
Główny Specjalista ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców prezydenta Ewelina Fusińska 591 108
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii prezydenta Joanna Jabłońska 637 104
Pomoc administracyjna Barbara Kowalska 591 108
Główny Specjalista ds. informacji turystycznej Mariusz Juszko ul. Armii Krajowej 12
94 354 72 20

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 315
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 315
Inspektor ds. kontroli Elżbieta Walentynowicz 584 315

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik Biura AGNIESZKA HOC 592 3
Główny Specjalista ds. kadr i płac Maria Żemojtel 552 4
Główny specjalista ds. kadr i BHP Katarzyna Musiał 608 4
Podinspektor ds. kadr i płac Karolina Rokoszewska 552 4

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynator MACIEJ DZIURKO 520 117
Radca prawny Ewa Kisiel 520 117
Radca prawny Agnieszka Orczyńska 520 117

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Rady Miasta (BRM)

Kierownik Biura DANUTA NOWAK 601 42
Inspektor Aneta Sielczak 601 40
Podinspektor Sandra Wysocka 600 42

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura EDYTA MAJEWSKA 580 205
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204
Podinspektor ds. Zamówień Publicznych Edyta Sopinka 581 204

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Informatyki (INF)

Kierownik Biura ROBERT PUC 596 316
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacji Tomasz Kolasa 607 317
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Łukasz Szczerba 595 317
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Dominik Wierzbicki 516 317

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)

Kierownik Biura EWA KOWALSKA 638 22
Inspektor Jolanta Hrynio 638 22

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 33
Zastępca kierownika Ewelina Borkowska 605 33
Główny Specjalista Elżbieta Wziątek 605 33
Główny Specjalista Małgorzata Pietruszczyńska 605 33
Inspektor Honorata Gołębiowska 605 33
Referent Emilia Waśkow 605 33  

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Dochodów (D)

Naczelnik Wydziału Dochodów AGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO 548 214
Główny Specjalista ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych Agnieszka Tarnowska 557 215
Inspektor ds. ewidencji dochodów Maria Tyczyno 558 211
Główny specjalista ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych Milena Wrzesień 556 211
Główny Specjalista ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych Elżbieta Kędziorska 589 210
Główny Specjalista ds. windykacji dochodów z mienia gminy oraz innych opłat Anna Kotlarek 568 209
Inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy Bożena Maciąg 559 209
Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz zwrotu podatku akcyzowego Sylwia Sumińska 557 215
Inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych oraz wymiaru opłaty targowej Agnieszka Budner - Grzegorczyk 589 210
Inspektor ds. wymiaru podatku Monika Ciesielska 557 215
Pomoc administracyjna Marta Zakrzewska - - -

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji MAŁGORZATA JURKIEWICZ 630 214
Inspektor ds. windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznych Joanna Krajewska 549 201
Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości osób fizycznych Jadwiga Rzepczyk 549 201
Główny specjalista ds. windykacji podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowań w sprawie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych Anna Molenda 609 202
Inspektor ds. windykacji podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz postępowań w sprawie udzielania ulg należności publicznoprawnych (dotacje, grzywny) Anna Garbaczewska 609 202
Inspektor ds. księgowości i windykacji mandatów i opłaty dodatkowej Aneta Maślanka 634 203
Inspektor ds. księgowości podatków,opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym Magdalena Szymanek 634 203
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty dodatkowej i opłaty za korzystanie z Kołobrzeskich Rowerów Miejskich Ewa Musiał 554 203
Główny specjalista ds. opłaty uzdrowiskowej, windykacji opłaty targowej oraz postępowań w sprawie udzielania ulg Monika Borchon 554 203

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik Wydziału ROMUALD KOCIUBA 610 113
Inspektor ds. sportu Maria Cwynar 532 112
Główny Specjalista ds. kultury Katarzyna Pechman 531 112

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Referat Oświaty (O)

Kierownik WIOLETTA AKIER 611 114
Główny Specjalista ds. oświaty Iwona Moszkowicz 612 115
Inspektor Aneta Kot 610 113

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Finansowy (FN)

Naczelnik Wydziału MARZENA PODHAJECKA 544 212
Główny specjalista ds. budżetu i rozliczeń finansowych Artur Kubicki 569 206
Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 551 208
Główny Specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 213
Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Teresa Kamińska 546 213
Główny Specjalista ds. obsługi kancelarii Skarbnika Miasta, księgowości i rozliczeń finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206
Inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Sylwia Pawłowska 546 213
Inspektor Beata Cieślak 551 208

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnika Wydziału DAMIAN KUNZ 575 319
Zastępca Naczelnika Wydziału Ewa Pyjek 562 303
Inspektor ds. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości i przekształceń Joanna Burger 567 305
Inspektor ds. sprzedaży i regulacji stanu prawnego nieruchomości osobom prawnym, użyczenia Karolina Didłuch 534 318
Inspektor ds. sprawozdawczości, zamówień publicznych i organizacji Katarzyna Krzyżaniak 579 318
Inspektor ds. geodezji, kartografii, nabywania i opłat adiacenckich Wojciech Hercka 576 301
Inspektor ds. opłaty za grunty oddane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Sylwia Liszewska 564 305
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Joanna Borek 561 307
Główny specjalista ds. dzierżaw miejskich Wojciech Klimek 566 306
Inspektor ds. sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych i ustanowienia służebności przesyłu Beata Gołąbek 565 301
Inspektor ds. dzierżaw rolnych i sprzedaży lokali użytkowych Joanna Starczyk 565 301
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Anna Plewako 560 307
Inspektor Joanna Kostorz 563 304

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Inwestycji i Rozwoju (WIR)

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18
Z-ca Naczelnika Lidia Szyper - Machowska 626 2
Główny specjalista Czesław Stoma 541 18
Główny specjalista Agata Ulewicz 604 19
Główny specjalista Justyna Greczyńska 604 19
Główny specjalista ds. funduszy europejskich Jolanta Milewska 583 2

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (GKL)

Naczelnik Wydziału KAROL KRÓLIKOWSKI 545 116
Zastępca Naczelnika Agnieszka Kusmierek 621 116
Inspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania Agnieszka Kłos 628 8
Inspektor ds. dróg Marta Szufel 622 10
Główny Specjalista ds. dróg wewnętrznych i przystanków komunikacyjnych Agnieszka Majewska 628 8
Inspektor ds. utrzymania infrastruktury rowerowej i dróg Rafał Gierlicz 622 10
Inspektor ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 1
Podinspektor ds. lokalowych Małgorzata Niewęgłowska 615 1
Główny specjalista ds. lokali użytkowych i placów zabaw Mira Sierżęga 538 2
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 1
Inspektor ds. kontroli pasa drogowego Anna Borowik - Sheehan 623 9

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (WŚiO)

Naczelnik Wydziału ALEKSANDRA KOZIEŁ - KLEIN 536 30
Zastępca Naczelnika Przemysław Ulewicz 631 24
Główny specjalista ds. ochrony przyrody i środowiska Katarzyna Zając 517 21
Główny specjalista ds. pozwoleń administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 21
Podinspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Edyta Buszac 517 21
Główny specjalista ds. zieleni miejskiej Aleksandra Muciek 539 25
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku Andrzej Rypina 539 25
Główny specjalista ds. odwodnienia Marta Łukaszewicz 509 24
Główny specjalista ds. elektroenergetycznych Roman Buszac 509 24
Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Karolina Romanowska 603 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Trzeciak 625 23

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Administracyjno - Gospodarczy (WAG)

Naczelnik Wydziału MAŁGORZATA ŁABĘDŹ - FIGURSKA 599 5
Główny Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych Agnieszka Kabacińska 593 5
Podinspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowego Joanna Frydrych 547 5

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

Naczelnik Wydziału URSZULA PUSTELNIK 525 11
Główny Specjalista ds. postępowań administracyjnych Krystyna Paszkiewicz 528 11
Główny specjalista ds. dowodów osobistych Halina Kurz 526 12
Inspektor ds. dowodów osobistych Elżbieta Przepióra 526 12
Główny Specjalista ds. meldunkowych Monika Mitura 504 13
Referent ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Piotr Michlewicz 587 13
Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej Beata Urbanek 586 14
Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej Krystyna Niezgoda 586 14
Inspektor ds. obsługi mieszkańców Gabriela Zatowska 594 BOK
Podinspektor ds. obsługi mieszkańców Wiktoria Waligóra 500 BOK
Referent Nicole Tyrajska 586 14

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Spraw Społecznych (WS)
ul. Okopowa 15, tel.: 94 71 36 ...

Naczelnik Wydziału IWONA ROGUSKA 151  
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 157  
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Monika Ściepko 152  
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej Libera 153  

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik MONIKA SIELEWSKA 570 311
Z-ca Naczelnika Izabela Szymańska 571 311
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 572 311
Główny specjalista Tomasz Kokoszyński 573 311
Główny specjalista Karolina Bilska 574 311
Główny specjalista Monika Strzelczyk 530 311
Główny specjalista ds. Systemów Informacji Przestrzennej Bartłomiej Kogut 582 311
Podinspektor Małgorzata Lepa 530 311

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)
ul. Żurawia 12b, tel.: 94 35 51 ...

Szef WZK ARTUR WASIEWSKI 440 5
Główny Specjalista ds. obronnych Dariusz Trzeciak 446 4
Podinspektor ds. ochrony ludności Tomasz Barszczak 446 4

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Straż Miejska (SM)
ul. Ratuszowa 12 | tel. alarmowy 986 | zgłoszenie interwencji 94 35 516 20

Komendant Straży MIROSŁAW KĘDZIORSKI 619 -
Zastępca Komendanta Straży Krzysztof Szostak 618 -
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Jarosław Zendran 620 -
Starszy Inspektor Marek Golec 620 - -
Starszy Inspektor Marek Szymanek 620 - -
Starszy Inspektor Dariusz Kurz 620 - -
Starszy Inspektor Waldemar Sienkiewicz 620 - -
Starszy Inspektor Mirosław Ziółkowski 620 - -
Specjalista Tomasz Kiełbasiński 620 - -
Młodszy Inspektor Krzysztof Jaruzel 620 - -
Starszy Strażnik Mariusz Rokosz 620 - -
Młodszy Inspektor Katarzyna Górniak - Hukowska 620 - -
Młodszy Strażnik Tomasz Komaszewski 620 - -
Młodszy Strażnik Angelika Sobczak 620 - -
Aplikant Łukasz Szubert 620 - -
Aplikant Rafał Bzymek 620 - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Konopka - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Edward Bułhak - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Gieorgijewski - - -