Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykaz Telefonów Urzędu Miasta

Numer telefonu początkowy Urzędu Miasta + 48 94 35-51-500

Osoby dzwoniące z zewnątrz mogą bezpośrednio wybierać numer abonenta wewnętrznego Urzędu Miasta bez pośrednictwa telefonistki, wybierając numer + 48 94 35-51-XXX, gdzie XXX oznacza nr wewnętrzny, np. +48 94 35-51-510 - sekretariat Fax: +48 94 352-37-69

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

KIEROWNICTWO URZĘDU

Prezydent Miasta ANNA MIECZKOWSKA 510 105 Ikona email
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych EWA PEŁECHATA 510 106 Ikona email
Zastępca Prezydenta ds. społecznych ILONA GRĘDAS - WÓJTOWICZ 591 107 Ikona email
Sekretarz Miasta - 591 107 Ikona email
Skarbnik Miasta JOLANTA WŁODAREK 555 207 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

Administrator ROBERT PUC 596 316 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik Prezydenta ds. Cyfryzacji Miasta (PC)

Administrator ROBERT PUC 596 316 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

Administrator KRZYSZTOF MIELNIKIEWICZ 584 316 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (PN)
ul. Żurawia 12b

Pełnomocnik DARIUSZ TRZECIAK 94 35 51 446 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 110 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (PON)

Pełnomocnik - - - -
 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Email

Architekt Miasta (AM)

Architekt ADAM ZWOLIŃSKI 690 902 071 Ikona email
Przyjmuje PON, WT w godz. 7:30 - 15:30

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Email

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania (PRT)

Pełnomocnik MAŁGORZATA MAJ 697 543 982 Ikona email
Dyżury w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15a ... wtorek od 11:00 do 14:00 oraz czwartek od 10:00 do 13:00

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

Pełnomocnik AGNIESZKA MARCHOLEWSKA 581 204 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Email

Pełnomocnik ds. Uzależnień (PU)
ul. Okopowa 15

Pełnomocnik IWONA ROGUSKA 151 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik ds. Budżetu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej (PRO)

Pełnomocnik JOANNA PAWLAK 590 110 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Rzecznik Prasowy Prezydenta (R)

Rzecznik MICHAŁ KUJACZYŃSKI 507 101 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Kontroli Podatkowej (BKP)

Główny Specjalista KATARZYNA SZUMIATO 613 315 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email
Koordynator ds. Dostępności (KD)
Koordynator ds. dostępności Krzysztof Mielnikiewicz 584 316 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Email
Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Unii Lubelskiej 33B
Główny Specjalista KINGA STANKIEWICZ 690 902 048 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email
Biuro Zarządzania Finansami Miasta (BZF)
Skarbnik Miasta JOLANTA WŁODAREK 555 207 Ikona email
Główny Specjalista ds. Rozliczeń Finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206 Ikona email
Główny Specjalista ds. Budżetu Artur Kubicki 569 206 Ikona email
Główny Specjalista ds. Długu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 535 208 Ikona email
Główny Specjalista ds. Planowania i Analiz Budżetowych Monika Borchon 558 208 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 315 Ikona email
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 315 Ikona email
Główny specjalista ds. kontroli Elżbieta Walentynowicz 658 315 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Informatyki (INF)

Kierownik Biura ROBERT PUC 596 316 Ikona email
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacji Tomasz Kolasa 607 317 Ikona email
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Łukasz Szczerba 595 317 Ikona email
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Dominik Wierzbicki 516 317 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik Biura AGNIESZKA HOC 592 3 Ikona email
Główny specjalista ds. kadr i BHP Katarzyna Musiał 608 4 Ikona email
Inspektor ds. kadr i płac Małgorzata Prytyskacz 552 4 Ikona email
Inspektor Monika Suder - Maksymowicz 652 4 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)

Kierownik Biura JOLANTA HRYNIO 638 22 Ikona email
Główny specjalista Malwina Markiewicz 677 22 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynator MACIEJ DZIURKO 520 117 Ikona email
Radca prawny Ewa Kisiel 645 117 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Prezydenta Miasta (BPM)

Kierownik PAULINA ŻUPANIEC 503 116 Ikona email
Główny specjalista Edyta Mielnikiewicz 523 116 Ikona email
Inspektor Paulina Czechowska 591 116 Ikona email
Główny Specjalista ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców prezydenta Ewelina Fusińska 637 108 Ikona email
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii prezydenta Barbara Kozii 637 108 Ikona email
Podinspektor Kacper Ryćko 646 108 Ikona email
Pomoc administracyjna Magda Graf 510 108 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Rady Miasta (BRM)

Kierownik Biura ANETA SIELCZAK 601 42 Ikona email
Podinspektor Marta Derdowska 600 40 Ikona email
Inspektor Ewelina Krzesińska 663 40 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura EDYTA MAJEWSKA 580 205 Ikona email
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204 Ikona email
Inspektor ds. Zamówień Publicznych Edyta Sopinka 656 204 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Straż Miejska (SM)
ul. Ratuszowa 12 | tel. alarmowy 986 | zgłoszenie interwencji 94 35 516 20

Komendant Straży MIROSŁAW KĘDZIORSKI 619 - Ikona email
Zastępca Komendanta Straży Krzysztof Szostak 618 - Ikona email
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Jarosław Zendran 620 - Ikona email
Starszy Inspektor Marek Golec 620 - -
Starszy Inspektor Marek Szymanek 620 - -
Starszy Inspektor Dariusz Kurz 620 - -
Starszy Inspektor Waldemar Sienkiewicz 620 - -
Starszy Inspektor Mirosław Ziółkowski 620 - -
Specjalista Tomasz Kiełbasiński 620 - -
Starszy Inspektor Krzysztof Jaruzel 620 - -
Specjalista Mariusz Rokosz 620 - -
Młodszy Inspektor Katarzyna Górniak - Hukowska 620 - -
Strażnik Tomasz Komaszewski 620 - -
Młodszy Strażnik Paweł Wróblewski 620 - -
Młodszy Strażnik Łukasz Szubert 620 - -
Aplikant Jacek Sterna 620    
Aplikant Norbert Jakubowski 620    
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Konopka - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Edward Bułhak - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Gieorgijewski - - -

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 33 Ikona email
Zastępca kierownika Elżbieta Wziątek 605 33 Ikona email
Główny specjalista Milena Paszkowska 665 33 Ikona email
Główny specjalista Magdalena Biłat 679 33 Ikona email
Podinspektor Emilia Waśków 667 33 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Administracyjno - Gospodarczy (WAG)

Naczelnik Wydziału MAŁGORZATA ŁABĘDŹ - FIGURSKA 599 5 Ikona email
Główny Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych Agnieszka Kabacińska 593 5 Ikona email
Główny Specjalista Milena Derlikiewicz 547 5 Ikona email
Inspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowego Joanna Frydrych 650 5 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik Wydziału ROMUALD KOCIUBA 610 113 Ikona email
Główny Specjalista Urszula Czachorowska 532 112 Ikona email
Główny Specjalista ds. kultury Katarzyna Pechman 531 112 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Referat Oświaty (O)

Kierownik WIOLETTA AKIER 612 115 Ikona email
Główny Specjalista ds. oświaty Iwona Moszkowicz 669 115 Ikona email
Inspektor Aneta Kot 668 114 Ikona email
Inspektor Beata Szustek 611 114 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Egzekucji Administracyjnej (WEA)

Naczelnik Wydziału Egzekucji Administracyjnej ANNA MOLENDA 630 202 Ikona email
Główny specjalista ds. windykacji, egzekucji i zabezpieczeń podatków i opłat lokalnych Joanna Krajewska 609 202 Ikona email
Inspektor ds. windykacji, egzekucji i zabezpieczeń podatków Jadwiga Rzepczyk 549 201 Ikona email
Inspektor ds. windykacji, egzekucji i zabezpieczeń podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych Anna Garbaczewska 651 201 Ikona email
Główny specjalista ds. księgowości, windykacji i egzekucji mandatów i opłat Aneta Maślanka 588 209 Ikona email
Inspektor ds. księgowości, windykacji i egzekucji opłat Ewa Musiał 660 209 Ikona email
Pomoc administracyjna Aneta Bąk 588 209 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (GKL)

Naczelnik Wydziału KAROL KRÓLIKOWSKI 545 1 Ikona email
Zastępca Naczelnika Agnieszka Kuśmierek 621 1 Ikona email
Podinspektor ds. ewidencji dróg i strefy płatnego parkowania Nicole Tyrajska 675 8 Ikona email
Główny Specjalista ds. dróg Marta Szufel 671 10 Ikona email
Główny specjalista ds. utrzymania dróg i przystanków komunikacyjnych Agnieszka Majewska 628 8 Ikona email
Główny specjalista ds. infrastruktury rowerowej i oznakowania Rafał Gierlicz 622 9 Ikona email
Główny specjalista ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 118 Ikona email
Główny specjalista ds. lokali użytkowych i placów zabaw Mira Sierżęga 538 119 Ikona email
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 118 Ikona email
Inspektor ds. wyłączności w pasie drogowym Anna Borowik - Sheehan 623 10 Ikona email
Główny specjalista ds. utrzymania dróg Grzegorz Kamiński 670 9 Ikona email
Inspektor ds. drogowych Aleksandra Maciejewska 632 10 Ikona email
Podinspektor ds. lokali komunalnych i bezdomnych zwierząt Daniela Stachera 543 119 Ikona email
Podinspektor ds. lokalowych Beata Czyżewska 615 118 Ikona email
Podinspektor ds. gospodarki pasem drogowym Aleksandra Katzig 674 8 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnik Wydziału DAMIAN KUNZ 575 319 Ikona email
Zastępca Naczelnika Wydziału Ewa Pyjek 562 303 Ikona email
Inspektor ds. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości i przekształceń Joanna Burger 567 305 Ikona email
Inspektor ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekazywanie nieruchomości na rzecz osób prawnych, użyczenia Karolina Didłuch 534 318 Ikona email
Inspektor ds. sprawozdawczości, zamówień publicznych i organizacji Katarzyna Krzyżaniak 579 318 Ikona email
Inspektor ds. geodezji, kartografii, nabywania i opłat adiacenckich Wojciech Hercka 576 301 Ikona email
Główny specjalista ds. opłaty za grunty oddane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Sylwia Liszewska 564 305 Ikona email
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Joanna Borek 561 307 Ikona email
Główny specjalista ds. dzierżaw miejskich Wojciech Klimek 566 306 Ikona email
Główny specjalista ds. służebności przesyłu i infrastruktury Beata Gołąbek 654 301 Ikona email
Inspektor ds. dzierżaw rolnych i sprzedaży lokali użytkowych Joanna Starczyk 565 301 Ikona email
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Anna Plewako 560 307 Ikona email
Główny specjalista ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości i spadków Joanna Kostorz 563 304 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Inwestycji i Rozwoju (WIR)

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18 Ikona email
Z-ca Naczelnika Lidia Szyper - Machowska 626 2 Ikona email
Główny specjalista Czesław Stoma 541 21 Ikona email
Główny specjalista Agata Ulewicz 604 19 Ikona email
Główny specjalista Justyna Greczyńska 664 19 Ikona email
Główny specjalista ds. funduszy europejskich Jolanta Milewska 583 2 Ikona email
Główny specjalista Krzysztof Mich 657 2 Ikona email
Podinspektor Justyna Kułakowska 542 19 Ikona email
Głowny Specjalista Bogumiła Malik 648 21 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Księgowości i Sprawozdawczości (WKS)

Główny Księgowy MARZENNA KURGAN 544 211 Ikona email
Główny specjalista ds. dochodów z mienia gminy Anna Kotlarek 568 212 Ikona email
Inspektor ds. ewidencji księgowej podatków Monika Targowicz-Kaszak 627 210 Ikona email
Inspektor ds. ewidencji księgowej podatków i opłat Magdalena Szymanek 634 213 Ikona email
Główny Specjalista ds. rozliczeń podatku VAT Beata Cieślak 551 213 Ikona email
Główny specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 214 Ikona email
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych i VAT Marzena Podhajecka 546 214 Ikona email
Podinspektor ds. opłaty uzdrowiskowej Marek Czerski 554 212 Ikona email
Główny Specjalista Agnieszka Jawdyk 673 210 Ikona email
Podinspektor Filip Zieliński 649 210 Ikona email
Główny specjalista Beata Stankiewicz 559 212 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM)

Naczelnik Wydziału URSZULA PUSTELNIK 525 11 Ikona email
Główny Specjalista ds. postępowań administracyjnych Krystyna Paszkiewicz 528 11 Ikona email
Główny Specjalista ds. meldunkowych Monika Mitura 504 13 Ikona email
Podinspektor ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu Piotr Michlewicz 587 13 Ikona email
Główny Specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej Beata Urbanek 586 14 Ikona email
Podinspektor Iwona Sołanko 659 14 Ikona email
Inspektor ds. obsługi mieszkańców Gabriela Zatowska 594 BOK Ikona email
Inspektor ds. dowodów osobistych Wiktoria Waligóra 527 12 Ikona email
Inspektor ds. dowodów osobistych Joanna Korczyk 526 12 Ikona email
Podinspektor ds. obsługi mieszkańców Grażyna Jagła 500 BOK Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (WŚiO)

Naczelnik Wydziału ALEKSANDRA KOZIEŁ - KLEIN 536 30 Ikona email
Zastępca Naczelnika Przemysław Ulewicz 631 30 Ikona email
Główny specjalista ds. ochrony przyrody i środowiska Katarzyna Zając - 25 Ikona email
Główny specjalista ds. pozwoleń administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 22 Ikona email
Podinspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Edyta Buszac - 25 Ikona email
Podinspektor Karolina Grodzka 647 25 Ikona email
Główny specjalista ds. odwodnienia Marta Łukaszewicz 509 24 Ikona email
Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Karolina Romanowska 603 23 Ikona email
Inspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 629 23 Ikona email
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 676 23 Ikona email
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23 Ikona email
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Trzeciak 672 23 Ikona email
Podinspektor Karolina Koczwara-Grzesiak 644 22 Ikona email
Podinspektor ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody Monika Drabik 539 25 Ikona email
Podinspektor Agnieszka Leszczyńska 642 24 Ikona email
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Kopeć 643 23 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Podatków i Opłat (WPiO)

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat AGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO 548 215 Ikona email
Zastępca naczelnika Aneta Biedrzycka 556 215 Ikona email
Główny specjalista ds. wymiaru podatków lokalnych osób prawnych Elżbieta Kędziorska 589 216 Ikona email
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Anastazja Bezimienna 653 216 Ikona email
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Elżbieta Wysocka 557 216 Ikona email
Inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Anna Budzelewska - Meyer 514 203 Ikona email
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Dorota Siłuch 661 203 Ikona email
Główny specjalista ds. wymiaru opłaty uzdrowiskowej, targowej, postępowań pokontrolnych Cezary Puc 662 203 Ikona email
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Eliza Zielińska 678 203 Ikona email
Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych osób fizycznych Patrycja Jagła 633 203 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Spraw Społecznych (WS)
ul. Okopowa 15

Naczelnik Wydziału IWONA ROGUSKA 94 71 36 151 Ikona email
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 94 71 36 157 Ikona email
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Małgorzata Niewęgłowska 94 71 36 152 Ikona email
Główny Specjalista Andrzej Libera 94 71 36 153 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik MONIKA SIELEWSKA 570 311 Ikona email
Główny specjalista Jakub Grzebielucha 571 311 Ikona email
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 655 311 Ikona email
Główny specjalista Tomasz Kokoszyński 573 311 Ikona email
Główny specjalista Karolina Bilska 574 311 Ikona email
Główny specjalista Monika Strzelczyk 530 311 Ikona email
Główny specjalista ds. Systemów Informacji Przestrzennej Bartłomiej Kogut 582 311 Ikona email
Podinspektor Małgorzata Lepa 572 311 Ikona email

 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)
ul. Żurawia 12b, tel.: 94 35 51 ...

Szef WZK ARTUR WASIEWSKI 440 5 Ikona email
Główny Specjalista ds. obronnych Dariusz Trzeciak 446 4 Ikona email
Inspektor ds. ochrony ludności Tomasz Barszczak 446 4 Ikona email