BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykaz Telefonów Urzędu Miasta

Numer telefonu początkowy Urzędu Miasta + 48 94 35-51-500

Osoby dzwoniące z zewnątrz mogą bezpośrednio wybierać numer abonenta wewnętrznego Urzędu Miasta bez pośrednictwa telefonistki, wybierając numer + 48 94 35-51-XXX, gdzie XXX oznacza nr wewnętrzny, np. +48 94 35-51-510 - sekretariat Fax: +48 94 352-37-69

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

KIEROWNICTWO URZĘDU

Prezydent Miasta ANNA MIECZKOWSKA 500 105
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych wakat 591 107
Zastępca Prezydenta ds. społecznych ILONA GRĘDAS - WÓJTOWICZ 591 107
Sekretarz Miasta EWA PEŁECHATA 500 106
Skarbnik Miasta GRZEGORZ CZAKAŃSKI 555 207
 
Rzecznik Prasowy (R)
Rzecznik MICHAŁ KUJACZYŃSKI 507 101
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego (PRO)
Pełnomocnik JOANNA PAWLAK 518 114
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Równego Traktowania (PRT)
Pełnomocnik wakat - -
Dyżury w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 wtorki od 14:00 do 17:00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)
Pełnomocnik ............... - -

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU) - ul. Okopowa 15

Pełnomocnik MARZANNA PAKMUR 94 71 36 151

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 110
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik MARCIN RACINOWSKI 793 595 678
Dyżury w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 wtorki od 08:00 do 11:00 oraz czwartki od 14:00 do 17:00

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

Pełnomocnik AGNIESZKA MARCHOLEWSKA 581 204

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator KRZYSZTOF MIELNIKIEWICZ 584 316

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

Administrator ROBERT PUC 596 316

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkow (KP)

Główny Specjalista ds. Kontroli Podatkowej Katarzyna SZUMIATO 613 209

Biuro Prezydenta (BPM)

Kierownik KINGA STANKIEWICZ 518 101
Główny Specjalista ds. obsługi Prezydenta i komunikacji społecznej Paulina Żupaniec 523 114
Inspektor ds. Promocji Miasta Milena Derlikiewicz 523 114
Inspektor Paulina Czechowska 523 114
Inspektor ds. informacji turystycznej Mariusz Juszko ul. Armii Krajowej 12
94 354 72 20

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 315
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 315
Inspektor ds. kontroli Elżbieta Walentynowicz 584 315
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)
Kierownik Biura EWA KOWALSKA 638 22
Inspektor Jolanta Hrynio 638 22

Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik Biura EWA MAKOWIECKA 592 3
Główny Specjalista ds. kadr i płac Maria Żemojtel 552 4
Główny specjalista ds. kadr i BHP Katarzyna Musiał 608 4

Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynator MACIEJ DZIURKO 520 117
Radca prawny Mariola Maksymowicz 520 117
Radca prawny Ewa Kisiel 520 117
Radca prawny Agnieszka Orczyńska 520 117

Biuro Rady Miasta (BRM) - Ratusz

Kierownik Biura DANUTA NOWAK 601 42
Inspektor Aneta Sielczak 601 40
Podinspektor Sandra Wysocka 600 42

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura EDYTA MAJEWSKA 580 205
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204
Podinspektor ds. Zamówień Publicznych Edyta Sopinka 581 204

Biuro Informatyki (INF)

Kierownik Biura ROBERT PUC 596 316
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacji Tomasz Kolasa 607 317
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Łukasz Szczerba 595 317
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Dominik Wierzbicki 516 317

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Ratusz

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 33
Zastępca kierownika Ewelina Borkowska 605 33
Inspektor Elżbieta Wziątek 605 33
Podinspektor Honorata Gołębiowska 605 33
Podinspektor Karolina Hulewicz 605 33
Fax   633    

Wydział Dochodów (D)

Naczelnik Wydziału Dochodów AGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO 548 214
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych Agnieszka Tarnowska 557 215
inspektor ds. ewidencji dochodów Maria Tyczyno 558 211
główny specjalista ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych Milena Wrzesień 556 211
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych Elżbieta Kędziorska 589 210
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy oraz innych opłat Anna Kotlarek 568 209
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy Bożena Maciąg 559 209
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz zwrotu podatku akcyzowego Sylwia Sumińska 557 215
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych oraz wymiaru opłaty targowej Agnieszka Budner - Grzegorczyk 589 210
podinspektor ds. wymiaru podatku od środków transportowych os. fizycznych i prawnych oraz windykacji dochodów z mienia gminy Jolanta Gromek 568 209
podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych Aneta Biedrzycka 557 215

Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji MAŁGORZATA JURKIEWICZ 630 214
Podinspektor ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznych Joanna Krajewska 549 201
Główny specjalista ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowań w sprawie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych Anna Molenda 609 202
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłączenie pasa drogowego i wycinki drzew Anna Garbaczewska 609 202
Inspektor ds. księgowości i windykacji mandatów i opłaty dodatkowej Aneta Maślanka 634 203
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za psa, za dane osobowe, duplikatu Karty Dużej Rodziny, korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, licencję taxi, podatku od środków transportowych, oraz egzekucji i postępowań w sprawie udzielania ulg należności publicznoprawnych (dotacje, grzywny) Magdalena Szymanek 634 203
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty dodatkowej i opłaty za korzystanie z Kołobrzeskich Rowerów Miejskich Ewa Musiał 554 203
Główny specjalista ds. księgowości i windykacji opłaty uzdrowiskowej oraz postępowań w sprawie udzielania ulg Monika Borchon 554 203
Podinspektor ds. księgowości i windykacji podatków Jadwiga Rzepczyk 549 201

Wydział Finansowy (FN)

Naczelnik Wydziału MARZENA PODHAJECKA 544 212
Główny specjalista ds. budżetu i rozliczeń finansowych Artur Kubicki 569 206
Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 551 208
Główny Specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 213
Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Teresa Kamińska 546 213
Inspektor ds. obsługi kancelarii Skarbnika Miasta, księgowości i rozliczeń finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206
Inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Sylwia Pawłowska 546 213
Inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Monika Ciesielska 551 208
Inspektor Beata Cieślak 551 208
Fax   632    

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnika Wydziału DAMIAN KUNZ 575 319
Zastępca Naczelnika Wydziału Ewa Pyjek 562 303
Inspektor ds. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości i przekształceń Joanna Burger 567 305
Inspektor ds. sprzedaży i regulacji stanu prawnego nieruchomości osobom prawnym, użyczenia Karolina Didłuch 534 318
Inspektor ds. sprawozdawczości, zamówień publicznych i organizacji Katarzyna Krzyżaniak 579 318
Inspektor ds. geodezji, kartografii, nabywania i opłat adiacenckich Wojciech Hercka 576 301
Inspektor ds. opłaty za grunty oddane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Sylwia Liszewska 564 305
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Joanna Borek 561 307
Główny specjalista ds. dzierżaw miejskich Wojciech Klimek 566 306
Inspektor ds. sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych i ustanowienia służebności przesyłu Beata Gołąbek 565 301
Inspektor ds. dzierżaw rolnych i sprzedaży lokali użytkowych Joanna Starczyk 565 301
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Anna Plewako 560 307
Inspektor Joanna Kostorz 563 304

Wydział Inwestycji (I) - Ratusz

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18
Z-ca Naczelnika Czesław Stoma 541 18
Główny specjalista ds. drogowych Agata Ulewicz 604 19
Główny specjalista Justyna Greczyńska 604 19
Podinspektor w wydz. Inwestycji Patrycja Sobańska-Niczke 542 20

Wydział Komunalny (K) - ul. Ratuszowa 13

Naczelnik Wydziału KAROL KRÓLIKOWSKI 545 116

Wydział Komunalny (K) - Referat Lokalowy (L) - ul. Ratuszowa 13

Podinspektor Anna Popławska 543 2
Główny specjalista ds. lokali użytkowych i garaży Mira Sierżęga 538 2
Inspektor ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 1
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 1
Podinspektor ds. lokali mieszkalnych Małgorzata Niewęgłowska 615 1

Wydział Komunalny (K) - Referat Drogowy (DR) - ul. Ratuszowa 13

Kierownik Referatu Drogowego AGNIESZKA KUŚMIEREK 621 116
Inspektor ds. zieleni i dróg Agnieszka Majewska 628 8
Inspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania Agnieszka Kłos 628 8
Główny specjalista ds. utrzymania dróg Waldemar Kazimierski 622 10
Inspektor ds. kontroli pasa drogowego Anna Borowik - Sheehan 623 9
Podinspektor ds. dróg Marta Szufel 622 10
Inspektor ds. utrzymania infrastruktury rowerowej i dróg Rafał Gierlicz 622 10
Pomoc administracyjna Krzysztof Czajkowski 628 8 -

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - ul. Armii Krajowej 12

Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska KATARZYNA ZAJĄC 536 30
Główny specjalista ds. zieleni Aleksandra Muciek 539 25
Główny specjalista ds. elektro - energetycznych Roman Buszac 509 24
Główny specjalista ds. ochrony środowiska Przemysław Ulewicz 631 24
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku Andrzej Rypina 539 25
Główny specjalista ds. postępowań administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 21
Główny specjalista ds. gospodarki odwodnieniowej Marta Łukaszewicz 509 24
Podinspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Edyta Buszac 517 21

Referat Gospodarki Odpadami (GO) - Ratusz, ul. Armii Krajowej 12

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami KAROLINA ROMANOWSKA 603 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Trzeciak 625 23

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik Wydziału ROMUALD KOCIUBA 610 113
Inspektor ds. sportu Maria Cwynar 532 112
Inspektor ds. kultury Katarzyna Pechman 531 112

Referat Oświaty

Kierownik ELŻBIETA KORCZEWSKA 611 114
Główny specjalista ds. ekonomiczno - finansowych Wioletta Akier 612 115
Inspektor ds. oświaty Iwona Moszkowicz 612 115
Inspektor Aneta Kot 610 113

Wydział Organizacji (OR)

Naczelnik Wydziału URSZULA PUSTELNIK 590 110
Zastępca Naczelnika Małgorzata Łabędź - Figurska 599 5
Inspektor ds. gospodarczych Agnieszka Kabacińska 593 5
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii prezydenta Wiktoria Waligóra 510 104
Inspektor ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców prezydenta Ewelina Fusińska 591 108
Podinspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowego Joanna Frydrych 547 5
Podinspektor ds. administracji i obsługi kancelarii prezydenta Joanna Jabłońska 637 104
Pomoc administracyjna Barbara Kowalska 591 108

Biuro Obsługi Klienta - ul. Ratuszowa 12

Inspektor ds. obsługi klienta Gabriela Zatowska 594 -
Młodszy referent ds. obsługi klienta Klaudia Zajączkowska 500 -

Wydział Rozwoju Miasta (WRM) - RATUSZ

Naczelnik Wydziału LIDIA SZYPER - MACHOWSKA 626 2
Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Jolanta Milewska 583 2
Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Piotr Cięszczyk 583 2

Wydział Obywatelski (WO)

Naczelnik MAŁGORZATA PIETRUSZCZYŃSKA 525 11
Główny specjalista ds. dowodów osobistych Halina Kurz 526 12
Inspektor ds. dowodów osobistych Elżbieta Przepióra 526 12
Inspektor ds. meldunkowych Monika Mitura 504 13
Inspektor ds. ewidencji ludności Mirosława Nowakowska 527 13
Inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych Krystyna Paszkiewicz 528 11
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Krystyna Niezgoda 586 14
Inspektor ds. zezwoleń na transport osobowy Lidia Ogrodowczyk 588 13
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Beata Urbanek 586 14
Referent ds. alkoholi Piotr Michlewicz 587 14

Wydział Spraw Społecznych (WS) - ul. Okopowa 15

Naczelnik Wydziału MARZANNA PAKMUR 94 7136151
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 94 7136157
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Monika Ściepko 94 7136152
Podinspektor Dominika Dąbrowska 94 7136153
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej Libera 94 7136151

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik MONIKA SIELEWSKA 570 311
Z-ca Naczelnika Izabela Szymańska 571 311
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 572 311
Główny specjalista Tomasz Kokoszyński 573 311
Główny specjalista Karolina Bilska 574 311
Główny specjalista Monika Strzelczyk 530 311
Główny specjalista ds. Systemów Informacji Przestrzennej Bartłomiej Kogut 582 311
Podinspektor Małgorzata Lepa 530 311

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - ul. Żurawia 12b

Szef WZK ARTUR WASIEWSKI 94 35 51 440 5
Inspektor ds. obronnych Dariusz Trzeciak 94 35 51 446 4
Podinspektor ds. ochrony ludności Tomasz Barszczak 94 35 51 446 4

Straż Miejska (SM) - ul. Ratuszowa 12

TELEFON ALARMOWY 986 | ZGŁOSZENIE INTERWENCJI +48 94 35 516 20

Komendant Straży MIROSŁAW KĘDZIORSKI 619 -
Zastępca Komendanta Straży Krzysztof Szostak 618 -
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Jarosław Zendran 620 -
Starszy Inspektor Marek Golec 620 - -
Starszy Inspektor Marek Szymanek 620 - -
Starszy Inspektor Dariusz Kurz 620 - -
Starszy Inspektor Waldemar Sienkiewicz 620 - -
Starszy Inspektor Mirosław Ziółkowski 620 - -
Specjalista Tomasz Kiełbasiński 620 - -
Młodszy Inspektor Krzysztof Jaruzel 620 - -
Starszy Strażnik Mariusz Rokosz 620 - -

Młodszy Inspektor

Katarzyna Górniak - Hukowska 620 - -

Młodszy Strażnik

Tomasz Komaszewski 620 - -
Młodszy Strażnik Angelika Sobczak 620 - -
Aplikant Łukasz Szubert 620 - -
Aplikant Rafał Bzymek      
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Konopka - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Edward Bułhak - - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Gieorgijewski - - -