Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z gumowych mat przerostowych położonej przy ul. Trzebiatowskiej oraz montaż 2 urządzeń fitness dla seniorów przy ul. Okopowej 15a.

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

623 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz cenowy

22 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

23 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlano - wykonawczy

854 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt zagospodarowania siłowni

520 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWIOR

223 KBPobierz na dyskPodgląd pliku