Informuję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg - projekt dokumentu..

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem Kołobrzeg oraz zbadanie ich opinii w zakresie dotyczącym planowania strategicznego zgodnie z ideą inteligentnego miasta.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 kwietnia do 21 maja 2021 roku.

Metoda konsultacji:

  • SPOTKANIE 20.04.2021 ( wtorek, od godziny 17:00)
  • ZBIERANIE UWAG I OPINII w formie pisemnej - papierowej i elektronicznej - do 21 maja 2021 r.

Aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 20 kwietnia możliwy będzie na platformie internetowej https://us02web.zoom.us/j/9528938852

Transmisję ze spotkania ( podgląd) będzie można śledzić na stronie:

Uwagi można przekazywać w następujący sposób:

  • W formie elektronicznej na email: a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl
  • W formie elektronicznej za pomocą Facebooka: KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE, poprzez przekazywanie w wiadomości Formularza zgłaszania uwag;
  • W wersji papierowej. Uwagi w formie papierowej będą zbierane pocztą na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.

Spotkanie konsultacyjne:

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg - etap planistyczny - projekt dokumentu

505 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz zgłaszania uwag w wersji edytowalnej

88 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula RODO

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

843 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg – projekt dokumentu

20 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg – prezentacja

1.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

 Raportu z konsultacji Społecznych dotyczących opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg – projekt dokumentu

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku