Koordynator ds. Dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Kołobrzeg;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Kołobrzeg;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA