Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PODJĘTE UCHWAŁY

Wszystkie uchwały spakowane do .zip

19.1 MBPobierz

UCHWAŁA NR XXVII/377/20 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

92 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/378/20 w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stefana Lipickiego.

418 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/379/20 w sprawie nadania nazwy – ulica Księżyca – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu.

285 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/380/20 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/381/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza.

191 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/382/20 w sprawie przyjęcia apelu przez Radę Miasta Kołobrzeg w sprawie rozwiązań komunikacyjnych dla zadania „Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód” w ramach zadania: „Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)”.

16.0 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/383/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

189 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/384/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

94 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/385/20 zmieniająca uchwałę Nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/386/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

102 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/387/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

104 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/388/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

110 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/389/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/390/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/391/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

89 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/392/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/393/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/394/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/395/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/396/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/397/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg.

90 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/398/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Trzebiatów a zachodnio – południową granicą administracyjną miasta.

320 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/399/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Wł. Łokietka i Koszalińską a wschodnią granicą administracyjną miasta.

198 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XXVII/400/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie procedury przetargowej i dzierżaw Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 roku.

91 KBPobierz na dysk

Głosowania

5.9 MBPobierz