Modernizacja terenu podwórka przy ul. Wojska Polskiego w Kołobrzegu.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie przetargowe

693 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

368 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

267 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

88 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja projektowa

91 MBPobierzPodgląd pliku

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02-09-2020 r.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ z dnia 02-09-2020 r.

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar robót

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi z dnia 02-09-2020 r. - zestaw 1

169 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku