Rada Nadzorcza Spółki Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie konkursowe

43 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

111 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

202 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie

13.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku