Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

PRZYJĘTE UCHWAŁY

Wszystkie uchwały spakowane do .zip

7.6 MBPobierz

Wyniki głosowań

3.0 MBPobierz

UCHWAŁA NR XX/289/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/290/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.

1.4 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/291/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2027.

1.6 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/292/20 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.

91 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/293/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020.

184 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/294/20 w sprawie przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+.

2.9 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/295/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

132 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/296/20 uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/297/20 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które stanowią część nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/298/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty.

97 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/299/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

106 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/300/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

0.9 MBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/301/20 uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

88 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA NR XX/302/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.

194 KBPobierz na dysk