Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

DOKUMENTACJA WYBORCZA

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 05.02.2020 r. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.

1.3 MBPobierz na dysk

Informacja Prezydent Miasta Kołobrzeg w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

240 KBPobierz na dysk

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

129 KBPobierz na dysk

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

177 KBPobierz na dysk

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15.9 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

14.5 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie Nr 38

1.7 MBPobierz na dysk

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW

16.8 KBPobierz

Formularz zgłoszenia kandydatów do OKW przez komitet wyborczy

73 KBPobierz

Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kołobrzeg w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

437 KBPobierz na dysk