BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zakup i montaż wyposażenia do profesjonalnego, bezpiecznego, certyfikowanego placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci 3 i 4 – letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z wymianą powierzchni placu zabaw na bezpieczną dla dzieci w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego realizujących projekt "Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie o zamówieniu

1.6 MBPobierz na dysk

Klucz Publiczny

700 BPobierz

Informacja o numerze postępowania na miniportal

85 KBPobierz

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml

123 KBPobierz

Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

1.2 MBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

196 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

451 KBPobierz na dysk

Zmiana treści SIWZ z 11.02.2020 r.

43 KBPobierz na dysk