URZĄD MIASTA

Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grzegorz Czakański - Skarbnik Miasta

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jolanta Włodarek - Skarbnik Miasta

876 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pełechata – Z-ca Prezydenta ds. gospodarczych

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ilona Grędas - Wójtowicz - Zastępca Prezydenta ds. społecznych

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pawłowska - Sekretarz Miasta

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Jurkiewicz - Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Kraczkowska - Bolko - Naczelnik Wydz. Dochodów

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Romuald Kociuba - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karol Królikowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aleksandra Kozieł - Klein – Naczelnik WŚIO

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Kozdęba - Miejski Konserwator Zabytków - upoważnienie do wydawania decyzji adm. w imieniu Prezydenta Miasta od dnia 30.04.2020

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grzegorz Czakański - Skarbnik Miasta - na dzień odwołania ze stanowiska (28.01.2020 r.)

560 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jolanta Włodarek - Skarbnik Miasta - na dzień powołania na stanowisko (28.01.2020 r.)

845 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Jurkiewicz - Kierownik D-WE w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 30.09.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karol Królikowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pawłowska Ewa – Sekretarz

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Włodarek Jolanta – Skarbnik Miasta

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kraczkowska - Bolko Agnieszka - Naczelnik WPiO

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kociuba Romuald – Naczelnik EKS

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Kozdęba - Miejski Konserwator Zabytków

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ewa Pełechata - Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ilona Grędas - Wójtowicz - Zastępca Prezydenta ds. społecznych

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aleksandra Kozieł - Klein - Naczelnik WŚIO

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Beata Augustyn – powołanie na stanowisko Dyrektora MOPS

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Katarzyna Kędziora – zastępca dyrektora MOPS upoważniona do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tadeusz Kielar - p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - na dzień powołania (02.01.2020 r.)

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bogdan Gliwa - starszy inspektor ds. rozliczeń w MOPS - wygaśnięcie upoważniona do wydawania w imieniu Dyrektora decyzji administracyjnych

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Halina Filip – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Banasiak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Placha - starszy inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Maciej Fortuna - Dyrektor RCK - na dzień powołania (01.04.2020 r.)

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grazyna Ronij – Dyrektor Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu

791 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Katarzyna Boryczko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Iwona Rudzis - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anita Silska - Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Waligórska - Kierownik Działu Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Katarzyna Kędziora - Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tadeusz Kielar - p.o. Dyrektor RCK do dnia 31.03.2020

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Zalewska - inspektor ds. dłużnika MOPS Kołobrzeg

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Beata Augustyn – Dyrektor MOPS

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tadeusz Kielar - w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora RCK

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Maciej Fortuna – odwołanie ze stanowiska Dyrektora RCK

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Halina Filip - Dyrektor MBP im. Galla Anonima – odwołanie ze stanowiska w zw. z przejściem na emeryturę z dn. 16.10.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Monika Dziedzic – Dyrektor MBP im. Galla Anonima - powołanie na stanowisko z dniem 23.10.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Banasiak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na koniec roku 2020

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Placha - starszy inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Anna Waligórska - Kierownik Działu Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tadeusz Kielar - p.o. Dyrektor RCK na dzień 31.12.2020 r.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Iwona Rudzis - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Augustyn Beata – Dyrektor MOPS - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Silska Anita – Kierownik Działu Świadczeń MOPS - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kędziora Katarzyna – Z-ca Dyrektora MOPS - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Boryczko Katarzyna - CUW - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Zalewska - inspektor ds. dłużnika MOPS Kołobrzeg - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Monika Dziedzic – Dyrektor MBP im. Galla Anonima - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SPÓŁKI MIEJSKIE

Zenon Malinowski - Prezes Zarządu MZZDiOŚ

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Andrzej Olichwiruk - Prezes Zarządu MEC

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Michał Jaczyński - Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska

855 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Robert Cieciora – Prezes Zarządu KTBS Sp. Z o.o.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zenon Malinowski – odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu MZZDiOŚ

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Kurzaj – powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu MZZDiOŚ

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Kurzaj - Prezes Spółki Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska - na koniec roku 2020

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Andrzej Olichwiruk - Prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - na koniec roku 2020

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o. - na dzień 31.12.2020 r.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Michał Jaczyński - Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Robert Cieciora – Prezes Zarządu KTBS Sp. Z o.o. - na dzień 31.12.2020 r.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Grażyna Kozłowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Marta Żemojtel – Dyrektor PM nr 1

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dorota Warzocha – Dyrektor PM nr 2

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Joanna Libera – Dyrektor PM nr 3

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aneta Buczkowska – Dyrektor PM nr 6

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Monika Hazubska – Dyrektor PM nr 7

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Danuta Adamczyk – Dyrektor PM nr 8

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Lidia Mikołajek – Dyrektor SP nr 1

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jolanta Wasila – Dyrektor SP nr 4

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Grzegorczyk - Maziarz - Dyrektor SP nr 5

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wioletta Skowyra – Dyrektor SP nr 9

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Andrzej Haraj – Dyrektor SP nr 6

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Iwona Olszewska – Dyrektor SP nr 3

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Markiewicz - Dyrektor SP nr 8

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Kałużna - Dyrektor SP nr 7

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dorota Warzocha – Dyrektor PM nr 2 - na dzień odwołania ze stanowiska (31.12.2020 r.)

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grażyna Kozłowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 na dzień 31.12.2020 r.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Lidia Mikołajek – Dyrektor SP nr 1 nr 10 na dzień 31.12.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jolanta Wasila – Dyrektor SP nr 4 nr 10 na dzień 31.12.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Iwona Olszewska - Dyrektor SP nr 3 - na dzień 31.12.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jolanta Chmara - Dyrektor SP nr 5 - na dzień 31.12.2020 r.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Marta Żemojtel - Dyrektor PM nr 1 - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grażyna Ronij - Dyrektor Żłobka "Krasnal" - na dzień 31.12.2020 r.

834 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wiatrzyk Renata – Dyrektor PM nr 2 - na dzień 31.12.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Skowyra Wioletta – Dyrektor SP nr 9 - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Buczkowska Aneta – Dyrektor SP nr 6 - na dzień 31.12.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Adamczyk Danuta – Dyrektor PM nr 8 - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Warzocha Dorota – Dyrektor PM nr 4 - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kałużna Małgorzata - Dyrektor SP nr 7 - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Haraj Andrzej – dyrektor SP nr 6 - na dzień 31.12.2020 r.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Grzegorczyk - Maziarz Agnieszka – dyrektor SP nr 5 - na dzień 31.12.2020 r.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Hazubska Monika - dyrektor PM nr 7 - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Libera Joanna – dyrektor PM nr 3 - na dzień 31.12.2020 r.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Markiewicz Małgorzata – dyrektor SP nr 8 - na dzień 31.12.2020 r.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

RADA MIASTA

Piotr Lewandowski - Przewodniczący Rady Miasta – złożone na dzień 31.12.2020 r.

701 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Adam Hok

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Agnieszka Trafas

152 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Artur Dąbkowski

147 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bartosz Bieńkowski

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Bogdan Błaszczyk

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Danuta Wilk

139 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dariusz Zawadzki

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Izabela Zielińska

108 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Kalinowski

111 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jacek Woźniak

856 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kamil Barwinek

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karolina Szarłata - Woźniak

863 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Krzysztof Plewko

85 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Łukasz Zięba

83 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Maciej Bejnarowicz

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Małgorzata Grotto

79 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Piotr Rzepka

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przemysław Kiełkowski

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Renata Brączyk

74 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wiesław Parus

133 KBPobierz na dyskPodgląd pliku