Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

URZĄD MIASTA

Grzegorz Czakański - Skarbnik Miasta - na dzień odwołania ze stanowiska (28.01.2020 r.)

560 KBPobierz na dysk

Jolanta Włodarek - Skarbnik Miasta - na dzień powołania na stanowisko (28.01.2020 r.)

845 KBPobierz na dysk

Jolanta Włodarek - Skarbnik Miasta

876 KBPobierz na dysk

Ewa Pełechata – Z-ca Prezydenta ds. gospodarczych

1.1 MBPobierz na dysk

Ilona Grędas - Wójtowicz - Zastępca Prezydenta ds. społecznych

1.0 MBPobierz na dysk

Ewa Pawłowska - Sekretarz Miasta

1.0 MBPobierz na dysk

Małgorzata Jurkiewicz - Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji

1.1 MBPobierz na dysk

Agnieszka Kraczkowska - Bolko - Naczelnik Wydz. Dochodów

1.1 MBPobierz na dysk

Romuald Kociuba - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

1.2 MBPobierz na dysk

Karol Królikowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

1.2 MBPobierz na dysk

Aleksandra Kozieł - Klein – Naczelnik WŚIO

1.2 MBPobierz na dysk

Agnieszka Kozdęba - Miejski Konserwator Zabytków - upoważnienie do wydawania decyzji adm. w imieniu Prezydenta Miasta od dnia 30.04.2020

1.1 MBPobierz na dysk

Anna Mieczkowska – Prezydenta Miasta - złożone na dzień 31.12.2019 r.

1.0 MBPobierz na dysk

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Beata Augustyn – powołanie na stanowisko Dyrektora MOPS

1.2 MBPobierz na dysk

Katarzyna Kędziora – zastępca dyrektora MOPS upoważniona do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych

1.2 MBPobierz na dysk

Tadeusz Kielar - p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - na dzień powołania (02.01.2020 r.)

1.2 MBPobierz na dysk

Bogdan Gliwa - starszy inspektor ds. rozliczeń w MOPS - wygaśnięcie upoważniona do wydawania w imieniu Dyrektora decyzji administracyjnych

1.2 MBPobierz na dysk

Halina Filip – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

1.0 MBPobierz na dysk

Jacek Banasiak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1.1 MBPobierz na dysk

Anna Placha - starszy inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych

1.1 MBPobierz na dysk

Maciej Fortuna - Dyrektor RCK - na dzień powołania (01.04.2020 r.)

0.9 MBPobierz na dysk

Grazyna Ronij – Dyrektor Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu

791 KBPobierz na dysk

Katarzyna Boryczko - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu

1.1 MBPobierz na dysk

Iwona Rudzis - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.2 MBPobierz na dysk

Anita Silska - Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.2 MBPobierz na dysk

Anna Waligórska - Kierownik Działu Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.2 MBPobierz na dysk

Katarzyna Kędziora - Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

1.1 MBPobierz na dysk

Tadeusz Kielar - p.o. Dyrektor RCK do dnia 31.03.2020

1.2 MBPobierz na dysk

Agnieszka Zalewska - inspektor ds. dłużnika MOPS Kołobrzeg

1.1 MBPobierz na dysk

Beata Augustyn – Dyrektor MOPS

1.1 MBPobierz na dysk

Tadeusz Kielar - w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora RCK

1.2 MBPobierz na dysk

Maciej Fortuna – odwołanie ze stanowiska Dyrektora RCK

1.0 MBPobierz na dysk

SPÓŁKI MIEJSKIE

Zenon Malinowski - Prezes Zarządu MZZDiOŚ

1.2 MBPobierz na dysk

Artur Lijewski – Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

1.1 MBPobierz na dysk

Andrzej Olichwiruk - Prezes Zarządu MEC

1.2 MBPobierz na dysk

Michał Jaczyński - Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska

855 KBPobierz na dysk

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o.o.

1.0 MBPobierz na dysk

Robert Cieciora – Prezes Zarządu KTBS Sp. Z o.o.

1.3 MBPobierz na dysk

Zenon Malinowski – odwołanie ze stanowiska Prezesa Zarządu MZZDiOŚ

1.2 MBPobierz na dysk

Jacek Kurzaj – powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu MZZDiOŚ

1.2 MBPobierz na dysk

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Grażyna Kozłowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10

1.0 MBPobierz na dysk

Marta Żemojtel – Dyrektor PM nr 1

1.1 MBPobierz na dysk

Dorota Warzocha – Dyrektor PM nr 2

1.1 MBPobierz na dysk

Joanna Libera – Dyrektor PM nr 3

1.1 MBPobierz na dysk

Aneta Buczkowska – Dyrektor PM nr 6

1.0 MBPobierz na dysk

Monika Hazubska – Dyrektor PM nr 7

1.1 MBPobierz na dysk

Danuta Adamczyk – Dyrektor PM nr 8

1.1 MBPobierz na dysk

Lidia Mikołajek – Dyrektor SP nr 1

1.1 MBPobierz na dysk

Jolanta Wasila – Dyrektor SP nr 4

1.0 MBPobierz na dysk

Agnieszka Grzegorczyk - Maziarz - Dyrektor SP nr 5

1.3 MBPobierz na dysk

Wioletta Skowyra – Dyrektor SP nr 9

1.1 MBPobierz na dysk

Andrzej Haraj – Dyrektor SP nr 6

1.0 MBPobierz na dysk

Iwona Olszewska – Dyrektor SP nr 3

1.1 MBPobierz na dysk

Małgorzata Markiewicz - Dyrektor SP nr 8

1.2 MBPobierz na dysk

Małgorzata Kałużna - Dyrektor SP nr 7

1.1 MBPobierz na dysk

RADA MIASTA

Piotr Lewandowski – Przewodniczący Rady Miasta - złożone na dzień 31.12.2019 r.

749 KBPobierz na dysk

Kamil Barwinek

82 KBPobierz na dysk

Maciej Bejnarowicz

155 KBPobierz na dysk

Bartosz Bieńkowski

144 KBPobierz na dysk

Bogdan Błaszczyk

86 KBPobierz na dysk

Renata Brączyk

75 KBPobierz na dysk

Artur Dąbkowski

140 KBPobierz na dysk

Małgorzata Grotto

79 KBPobierz na dysk

Adam Hok

88 KBPobierz na dysk

Jacek Kalinowski

105 KBPobierz na dysk

Przemysław Kiełkowski

153 KBPobierz na dysk

Wiesław Parus

1.3 MBPobierz na dysk

Krzysztof Plewko

86 KBPobierz na dysk

Piotr Rzepka

52 KBPobierz na dysk

Karolina Szarłata - Woźniak

74 KBPobierz na dysk

Agnieszka Trafas

161 KBPobierz na dysk

Danuta Wilk

138 KBPobierz na dysk

Jacek Woźniak

75 KBPobierz na dysk

Dariusz Zawadzki

142 KBPobierz na dysk

Izabela Zielińska

109 KBPobierz na dysk

Łukasz Zięba

85 KBPobierz na dysk