Straż Miejska

Szczegółowy zakres działania Straży Miejskiej reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach gminnych ( Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz regulamin Straży Miejskiej.

 Do zadań Straży Miejskiej należy opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Gminy Miasta Kołobrzeg.

 Do zadań Straży Miejskiej należy prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta oraz zarządzanie aplikacją "Zgłoś Usterkę".


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA