Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Podatków i Opłat

 Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy działanie na rzecz pozyskiwania wpływów z podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Prezydenta Miasta roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych będących wpływami z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez gminę;
  • prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez Gminę Miasto Kołobrzeg;
  • prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników;
  • prowadzenie postępowań podatkowych, w tym postępowań nadzwyczajnych oraz pokontrolnych w stosunku do podatków i opłat lokalnych;
  • przygotowywanie projektów planów i analiz, zmian planów dochodów, w szczególności wycinka budżetu miasta w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych;
  • przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta;
  • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu dochodów podatkowych, a wynikających z przepisów finansów publicznych jak i podatkowych, w tym także opracowanie sprawozdawczości z wykonania dochodów za dany rok budżetowy;
  • współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów.

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA