Administrator Systemów Informatycznych

 Do Administratora Systemów Informatycznych należy wykonywanie zadań z zakresu kompetencji i obowiązków ASI określonych w:

  • Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
  • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA