Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Do Inspektora Ochrony Danych należy wykonywanie zadań z zakresu kompetencji i obowiązków IOD określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych).

Inspektor Ochrony danych włączany jest we wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych w zakresie działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg.


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA