Rzecznik Prasowy Prezydenta

Do zadań Rzecznika Prasowego Prezydenta należy realizowanie polityki informacyjnej a w szczególności w zakresie:

  • współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych dla mediów,
  • realizowania zadań wynikających z przepisów prawa prasowego,
  • przygotowywania codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych,
  • organizowania konferencji prasowych,
  • udzielania odpowiedzi lub opiniowanie projektów odpowiedzi na publikacje zamieszczone w mediach,
  • przekazywania mediom informacji związanych z funkcjonowaniem miasta i Urzędu,
  • współzarządzanieurzędowymserwiseminternetowymmiastaKołobrzegoraz turystycznym portalem www.klimatycznykolobrzeg.pl

Rzecznik Prasowy Prezydenta w ramach projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg współpracuje z Kierownikiem Projektu w zakresie promocji projektu w mediach lokalnych i regionalnych.


WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA