Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

DOKUMENTY

Oferta pracy

83 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie kandydata

28 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy

83 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

528 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie - nie dokonano wyboru żadnego kandydata

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku