BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na nieruchomościach w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie o zamówieniu

315 KBPobierz na dysk

Klucz Publiczny

700 BPobierz

Informacja o numerze postępowania na miniportalu

91 KBPobierz

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

124 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

213 KBPobierz

Umowa - projekt

68 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

538 KBPobierz