Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

DOKUMENTACJA

Ogłoszenie konkursowe

130 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

87 KBPobierzPodgląd pliku