BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY MIASTA
29.11.2018 r.

Nr

Imię i nazwisko radnego oraz interpelacja Pliki
3 Maciej Bejnarowicz - zapytanie Radnego ws. audytu w spółkach podległych miastu
- zapytanie
- odpowiedź
4 Karolina Szarłata - Woźniak - zapytanie Radnej ws. zamontowania drabinek lub schodków przy urządzeniu typu "Tarzan"
- interpelacja
- odpowiedź
5 Izabela Zielińska - interpelacja Radnej ws. etapu budowy miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w Parku im. H. Dąbrowskiego
- interpelacja
- odpowiedź
6 Izabela Zielińska - interpelacja Radnej ws. sprzątnięcia terenu przy starej zajezdni autobusowej
- interpelacja
- odpowiedź
7 Izabela Zielińska - interpelacja Radnej ws. zorganizowania spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- interpelacja
- odpowiedź
8 Izabela Zielińska - interpelacja Radnej ws. interwencji w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- interpelacja
- odpowiedź
9 Izabela Zielińska - interpelacja Radnej ws. zapowiadanych audytów w spółkach miejskich
- interpelacja
- odpowiedź
10 Izabela Zielińska - interpelacja Radnej ws. udostępnienia dokumentów związanych z firmą
- interpelacja
- odpowiedź
11 Kamil Barwinek - interpelacja Radnego ws. nasadzeń i elementów małej architektury przy ul. Bema
- interpelacja
- odpowiedź
12 Kamil Barwinek - interpelacja Radnego ws. doposażenia placu Street Workaut na Osiedlu "Ogrody"
- interpelacja
- odpowiedź
13 Kamil Barwinek - interpelacja Radnego ws. dodatkowej ławki przy ul. Wschodniej
- interpelacja
- odpowiedź
14 Kamil Barwinek - interpelacja Radnego ws. przycięcia drzew przy ul. Żółkiewskiego 5
- interpelacja
- odpowiedź
15 Kamil Barwinek - interpelacja Radnego ws. przycięcia drzew przy ul. Bema
- interpelacja
- odpowiedź
16 Kamil Barwinek - zapytanie Radnego ws. dotacji dla AP Kotwica Kołobrzeg oraz MKP Kotwica Kołobrzeg
- zapytanie
- odpowiedź
17 Kamil Barwinek - zapytanie Radnego ws. jarmarku bożonarodzeniowego w Kołobrzegu
- zapytanie
- odpowiedź
18 Renata Brączyk - zapytanie Radnej ws. problemu podwójnych „zebr” przy ul. Starynowskiej
- zapytanie
- odpowiedź
19 Renata Brączyk - zapytanie Radnej ws. nasadzenia krzewów na Osiedlu Radzikowo
- zapytanie
- odpowiedź
20 Renata Brączyk - zapytanie Radnej ws. zamontowania iluminacji świetlnej na jednym z rond
- zapytanie
- odpowiedź
21 Renata Brączyk - interpelacja Radnej ws. wycinki i uporządkowania terenu przy ul. Jedności Narodowej 47
- interpelacja
- odpowiedź
22 Renata Brączyk - interpelacja Radnej ws. wniosku mieszkańców Radzikowa
- interpelacja
- odpowiedź
23 Renata Brączyk - interpelacja Radnej ws. dzikich wysypisk śmieci
- interpelacja
- odpowiedź
24 Renata Brączyk - interpelacja Radnej ws. usytuowania dodatkowych pojemników na odpady w Radzikowie II i III
- interpelacja
- odpowiedź
25 Wiesław Parus - interpelacja Radnego ws. oświetlenia przejścia dla pieszych między ul. Warszawską i Bydgoską
- interpelacja
- odpowiedź
26 Piotr Rzepka - interpelacja Radnego ws. ustawienia elastycznych słupków blokujących na parkingu przy CSS
- interpelacja
- odpowiedź
27 Piotr Rzepka - interpelacja Radnego ws. funkcjonowania portalu internetowego usterka
- interpelacja
- odpowiedź
28 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. współorganizacji Suspense Film Festival
- zapytanie
- odpowiedź
29 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. użytkowania samochodu służbowego Prezydenta Miasta
- zapytanie
- odpowiedź
30 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. braku oświetlenia etapu 3A kołobrzeskiej obwodnicy
- zapytanie
- odpowiedź
31 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. uszkodzonej rury wodociągowej przy ul. Chodkiewicza i Fredry
- zapytanie
- odpowiedź
32 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. ilości zameldowanych mieszkańców powyżej 60 i 65 r. życia
- zapytanie
- odpowiedź
33 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. ilości osób zameldowanych w Kołobrzegu
- zapytanie
- odpowiedź
34 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. odstąpienia od egzekwowania naliczonych kar umownych firmie
- zapytanie
- odpowiedź
35 Piotr Rzepka - zapytanie Radnego ws. Nieprawidłowości w Radzie Osiedla nr 9 „Podczele”
- zapytanie
- odpowiedź
36 Krzysztof Plewko - interpelacja Radnego ws. dojazdu na teren dawnego lotniska w Bagiczu
- interpelacja
- odpowiedź
37 Krzysztof Plewko - interpelacja Radnego ws. podziemnych i półpodziemnych pojemników na odpady
- interpelacja
- odpowiedź
38 Danuta Wilk - interpelacja Radnej ws. miejsc posadowienia pojemników na papier i szkło
- interpelacja
- odpowiedź