BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania działań rewitalizacyjnych oraz projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028"

Konsultacje odbędą się w dniach od 14 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018r.

Pełna treść obwieszczenia

0.9 MBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - ustrukturyzowany wywiad grupowy gospodarczo - przestrzenny

803 KBPobierz

Raport cząstkowy - spotkanie otwarte w podobszarze Lęborskim

0.9 MBPobierz

Raport cząstkowy - spacer badawczy po podobszarze rewitalizacji "Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej"

2.3 MBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - ustrukturyzowany wywiad grupowy społeczno - przestrzenny

1.5 MBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - spotkanie otwarte w podobszarze Śródmiejskim

726 KBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - spotkanie otwarte w podobszarze tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej

682 KBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - spotkanie otwarte w podobszarze Zachodnim

777 KBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - spacer badawczy po podobszarze rewitalizacji "Lęborski"

4.0 MBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - spacer badawczy po podobszarze rewitalizacji "Zachodni z zachodnią częścią portu"

3.3 MBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - warsztaty diagnostyczne z seniorami. Miejska Biblioteka Publiczna

611 KBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - warsztaty diagnostyczne z seniorami. Kołobrzeski Klub Seniora

579 KBPobierz na dysk

Raport cząstkowy - podsumowanie wyników badania ankietowego

514 KBPobierz na dysk