BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul. Michałowskiego / Akacjowa w Kołobrzeg w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu".

Pełna treść przetargu

672 KBPobierz na dysk

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

176 KBPobierz

Umowa - projekt

124 KBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

74 KBPobierz

Zestawienie dokumentacji projektowej

112 KBPobierz

Załączniki

26 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi z dnia 26-02-2018 r. - zestaw 1

610 KBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust.5 ustawy P. z. p.

218 KBPobierz na dysk